یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

دانلود سوالات ادواری ، اقدام پژوهی رایگان

رابطه بین مؤلفه‌های جنسی و مهارت‌های ارتباطی با رضایت زناشویی در زنان متأهل شهر گچساران

رابطه بین مؤلفه‌های جنسی و مهارت‌های ارتباطی با رضایت زناشویی در زنان متأهل شهر گچساران

صفحه: ۱۴۰

ازداوج مقدس ترین و پیچیده ترین رابطه میان دو انسان از دو جنس مخالف است که ابعاد وسیع، عمیق و هدف های متعددی دارد. بی شک هیچ نابهنجاری عاطفی و اجتماعی که از تأثیر خانواده فارغ باشد وجود ندارد(دانش ؛۱۳۸۴).اگر جامعه ای از خانواده های سالم و متعادل برخوردار نباشد،


نمی تواند ادعای سلامتی کند. خانواده هایی که در آن زن و شوهر با هم تفاهم دارند و از زندگی احساس رضایت می کنند کارکرد مناسب تری داشته و نقش خود را بهتر ایفا می کنند. رضایت زناشویی یکی از عوامی پیشرفت و دست یابی به اهداف زندگی است( بخشی و همکاران؛۱۳۸۶). رضایت زناشویی عبارت است از وجود یک رابطه دوستانه همراه با حس تفاهم و درک یکدیگر، وجود یک تعادل منطقی بین نیازهای مادی و معنوی زوجین . رضایت زناشویی در خانواده مهمترین رکن سلامت روانی افراد خانواده است. (کجباف ؛ ۱۳۸۳).رضایت زناشویی نشانگر استحکام و کارایی نظام خانواده است. خانواده و جامعه سالم از پیوندهای آگاهانه و ارتباط سالم و بالنده زوجین شکل می گیرد. چنانچه پایه خانواده از استحکام لازم برخوردار نباشد تبعات منفی آن نه تنها برای خانواده بلکه برای کل جامعه خواهد بود.(ابراهیمی؛۱۳۸۷).رضایت زناشویی کیفیتی است که از عوامل متعددی تاثیر می پذیرد از جمله: عوامل روانی- شخصیتی، اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی. در میان مجموعه ی این عوامل تعامل زناشویی گاه از عواملی نظیر مسائل و روابط جنسی تاثیر می پذیرد و موجب می شود فرد نیازی فزاینده برای تکیه کردن به همسر خویش در انجام مسائل خود احساس کند(دنفورث،۲۰۰۴).رابطه جنسی با رضایت مداوم از رابطه پیوند دارد (هالفورد، ۱۳۸۴). همسران رضایتمند، همخوانی بیشتری میان فعالیت جنسی که خواهان آن هستند و فعالیت جنسی که تجربه می کنند گزارش می نمایند. هم چنین برای مردان و هم برای زنان، رضایت از رابطه جنسی به طور معناداری با سطح کارکرد خانواده ارتباط دارد (گریف و مالهرب[۱]، ۲۰۰۱) پژوهش رزن- گراندن و همکاران [۲](۲۰۰۴) حاکی از آن بود که رضایت جنسی مولّفه بسیار مهمی در روابط وفادارانه است. به هر حال رضایت اوّلیّه از رابطه جنسی یک عامل پیش بینی کننده قوی برای رضایت و تداوم رابطه در زمان های بعدی است. طبق نظر اسپنس۴ (۱۹۹۷ به نقل از هالفورد، ۱۳۸۴) رابطه جنسی کم و ناخوشایند، منشا تعارضاتی در زوجین مشکل دار است و از سوی دیگر، بنابر نظر مسترز و جانسون۱ (۱۹۷۰) مشکلات جنسی اغلب به خاطر ارتباط ضعیف در زندگانی زناشویی است و لذا قسمتی از درمان آنها برای مشکلات جنسی عبارت است از کمک به زوج ها برای بهبود رابطه کلی خود با طرف مقابل .کار (۲۰۰۰) معتقد است هماهنگی جنسی و نه فراوانی فعالیت جنسی با رضایت زناشویی مرتبط است ( مسترز وجانسون،۱۹۷۰به نقل ازهالفورد،۱۳۸۴).در زمینه رابطه جنسی نیز می­توان گفت که اگر چه زندگی زناشویی سعادتمندانه فقط تا اندازه­ای مربوط به رابطه جنسی است ولی این رابطه ممکن است از مهمترین علل خوشبختی یا عدم خوشبختی در زندگی زناشویی باشد. زیرا اگر این رابطه قانع کننده نباشد منجر به احساس محرومیت، ناکامی و عدم احساس ایمنی (به خطر افتادن سلامت روان) و در نتیجه از هم پاشیدگی خانواده می­شود(شاملو، ۱۳۸۰).زندگی مشترک تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می گیرد که پاره­ای از آنها ممکن است زوجین را به طرف اختلاف و درگیری، جدایی روانی و حتی طلاق سوق دهد، تحقیقات مختلف نشان داده است که یکی از مهمترین عوامل مشکل زا، اختلال در ارتباط یا به عبارتی اختلال در فرایند تفهیم و تفاهم ارتباطی است(حیدری، مظاهری، پوراعتماد، ۱۳۸۴).ارتباط، سراسر زندگی انسان را در بر گرفته است. انسان به کمک ارتباط، زنده می­ماند،رشد و تکامل می یابد و سعادت و خوشبختی وی تا حد زیادی به چگونگی رابطه ی او با دیگران بستگی دارد.در این بین، ارتباط زناشویی به عنوان طولانی ترین و عمیق ترین نوع ارتباط همواره مورد توجه بوده است زیرا ازدواج رضایت بخش، برای سلامت جسمی و روانی همسران بسیار مفید است(سیاوشی و نوابی نژاد،۱۳۸۴).ارتباط زناشویی می توانددست مایه ی شادی یا منبع بزرگ رنج و تالم باشد. ارتباط، به زن و شوهر این امکان را می دهد که با یکدیگر به بحث و تبادل نظر بپردازند

فصل نخست: مقدمه و کلیات
مقدمه..
۱-۲-بیان مسئله.
۱-۳-اهمیت وضرورت مسئله

۱-۴-اهداف تحقیق..

۱-۴-۱-اهداف علمی

۱-۴-۲-اهداف کاربردی

۱-۵-تعاریف واصطلاحات

۱-۵-۱- تعاریف مفهومی.

۱-۵-۲- تعاریف عملیاتی.

فصل دوم: پیشینه پژوهش
۲-۱-مقدمه..

۲-۲- مفاهیم نظری رضایت زناشویی.

۲-۳- رضایت زناشویی

۲-۴-عوامل تاثیرگذاربر رضایتمندی زناشویی

۲-۵-عوامل توفیق وحفظ زناشویی

۲-۶-ارتباط جنسی ورضایت زناشویی

۲-۷-ارتباط جنسی

۲-۸-نقش های جنسیتی.

۲-۹-رابطه جنسی:یک رخداد جسمی

۲-۱۰-رابطه جنسی یک رخداد روان شناختی..

۲-۱۱-مولفه های جنسی

۲-۱۱-۱-حرمت جنسی

۲-۱۱-۲-اشتغال ذهنی جنسی۲-۱۱-۳-آگاهی جنسی.

۲ -۱۱-۴-قاطعیت جنسی

۲-۱۱-۵-کنترل جنسی بیرونی۲-۱۱-۶-رضایت جنسی

۲-۱۱-۷-انگیزش جنسی

۲-۱۱-۸-اضطراب جنسی

۲-۱۱-۹-کنترل جنسی درونی

۲-۱۱-۱۰-نظارت جنسی

۲-۱۱-۱۱-ترس از رابطه جنسی .

۲-۱۱-۱۲-افسردگی جنسی

۲-۱۲-نظریه ها و مفاهیم

۲-۱۲-۱-نظریه فمینیستی.

۲-۱۲-۲-نظریه فروید

۲-۱۲-۳-نظریه اریک فروم.

۲-۱۲-۴-نظریه فرانکل

۲-۱۲-۵-نظریه مزلو..

۲-۱۲-۶-نظریه پرلز .

۲-۱۲-۷-نظریه هورنای

۲-۱۲-۸-نظریه رشدشناختی

۲-۱۲-۹-نظریه یادگیری اجتماعی

۲-۱۲-۱۰-دیدگاه اسلام

۲-۱۲-۱۱-نظریه وابس

۲-۱۲-۱۲-دیدگاه اریکسون

۲-۱۲-۱۳-دیدگاه آلفرد آدلر

۲-۱۲-۱۴-نظریه میشل .

۲-۱۲-۱۵-نظریه سربین.

۲-۱۳-عوامل موثر بر نارضایتی جنسی در زندگی زناشویی.

۲-۱۴-ارتباط ومهارتهای ارتباطی.

۲-۱۵-انواع ارتباط.

۲-۱۶-محتوی کلام (موضوع گفتگو).

۲-۱۷-موانع ارتباط مؤثر

۲-۱۸-مفاهیم نظری ارتباط

۲-۱۹-مهارتهای ارتباطی

۲-۲۰-مهارتهای ارتباطی ورضایت زناشویی

۲-۲۱-پیشینه تحقیقاتی در خصوص ارتباط بین متغیرهای پژوهش.

۲-۲۲-فر ضیه ها.

فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱-طرح پژوهش.

۳-۲-جامعه ونمونه آماری

۳-۲-۱-جامعه.

۳-۲-۲-نمونه آماری

۳-۳-داده های جمعیت شناختی پژوهش..

۳-۴-ابزار پژوهش

۳-۴-۱-پرسشنامه رضایت زناشویی

۳-۴-۲-پایایی پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ

۳-۴-۳-مقیاس مهارتهای ارتباطی.

۳-۴-۴-پایایی مقیاس مهارتهای ارتباطی.

۳-۴-۵-پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی

۳-۴-۶-پایایی پرسشنامه چندوجهی جنسی .

۳-۵-نحوه اجرا:.

۳-۶-تجزیه وتحلیل داده‌ها

فصل چهارم: یافته های تحقیق
۴-۱- یافته های توصیفی متغیرهای پژوهش.

۴-۲ – ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش

۴-۳- بررسی یافته های پژوهش

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱-خلاصه

۵-۲-بحث و نتیجه گیری

۵-۳ جمع بندی و نتیجه گیری نهایی.

۵-۴-محدودیات

۵-۵-پیشنهادات

 

افزودن به سبد خرید: 10,000 - 8,000 تومان
 • رابطه بین مؤلفه‌های جنسی و مهارت‌های ارتباطی با رضایت زناشویی در زنان متأهل شهر گچساران
 • کد محصول: 1149
 • مبلغ بدون تخفیف: 10,000 تومان
 • تخفیف: 20 درصد
 • مبلغ قابل پرداخت: 8,000 تومان
 • تعداد فایل پیوست شده: 1 مورد
 • نوع فایل: Word
 • تعداد صفحات: 165 صفحه
 • حجم فایل: 479.4 کیلوبایت
 • تاریخ ایجاد: 1402/02/22 - 08:24:35
 • اشتراک‌گذاری محصول:

Fatal error: Call to a member function rowCount() on null in /home/yekfile/public_html/product/index.php on line 388