یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

دانلود سوالات ادواری ، اقدام پژوهی رایگان

رابطه نگرش مذهبی با بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی در معلمان مرد مدارس متوسطه شهر شهرکرد

رابطه نگرش مذهبی با بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی در معلمان مرد مدارس متوسطه شهر شهرکرد

صفحه :۱۰۲

امروزه آموزش و پرورش سهم قابل توجهی از بودجه هر کشور را به خود اختصاص می‌دهد. با توجه به اهمیت و نقش تعلیم وتربیت، به خصوص در ابعاد اقتصادی،سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه،ضروری است در جهت بهبود کیفیت آموزش و پرورش و سلامت نیروی انسانی، فعالیت های اساسی صورت گیرد تا از به هدر رساندن سرمایه های انسانی و مادی جلوگیری شود. اگر مراکز آموزش و پرورش از راهبردهای مناسب ومفید برای افزایش بهزیستی روانشناختی و کاهش استرس شغلی و فرسودگی شغلی پرسنل خود استفاده کنند و دبیران در فضایی آرام و عاری از فشارروانی و استرس به امر خطیر تعلیم و تربیت فرزندان این مرز و بوم بپردازند،می توان به سلامت روانی و جسمی پرسنل شاغل در آموزش و پرورش و در نهایت کارآیی و اثر بخشی سازمانی نیز دست یافت .اعتقاد به دین و مذهب برای آدمی موهبتی است که او را به یک فلسفه حیات مسلح میکند ،به عقل وی روشنگری می بخشد ،بر اراده تأکید دارد، و آن را می پروراند، به آدمی کمک می کند تا به فرمانهای عقل گردن نهد،نیازهای اساسی روح به ویژه نیاز به عشق و جاودانگی را تحقق می بخشد ومذهب به عنوان یک محافظ در برابر فشارهای روانی عمل می کند ویکی از گروههایی که نقش مهمی برای آینده وتعالی کشورها دارند معلمان می باشند که به صورت طبیعی فشارهای روانی زیادی در این شغل را تجربه می کنند وبی تردید این فشارهای روانی ناشی از مسائل کاری ومحیط تدریس ،تأثیر منفی بر بهزیستی روانشناختی وجسمانی آنها خواهد داشت ونگرش مذهبی قوی می‌تواند به عنوان یک ضربه گیر مناسب در برابر این فشارها عمل کند(باهوگرا[۱]،۲۰۱۰) .داشتن هدف و تعیین آن در زندگی از مهمترین موضوعات دینی ، مدیریتی ، فلسفی و روانشناختی بشمار می آید .پژوهشگران زیادی به هدفدار بودن در زندگی تأکید داشته اند .سازمان بهداشت جهانی بر اساس تحقیقات به عمل آمده توسط محققین به طور رسمی اعلام کرد که پتانسیل ها و توانشهای دینی مذهبی را باید بکار گرفت تا سلامت روانی افراد ارتقاء یابد (غدیری و جان بزرگی ،۲۰۰۹). در مورد تأثیر و اهمیت اعتقادات دینی بر سلامت روان و سلامت جسم از گذشته تا کنون بحث های زیادی صورت گرفته است و در سالهای اخیر روانشناسان به نقش دین در تأمین سلامت روان و درمان بیماریهای روانی توجه ویژه ای داشته اند .

فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه:

۱-۲- بیان مسئله :

۱-۳- سئوال اصلی تحقیق:

۱-۳-۱- سئوالات فرعی تحقیق :

۱-۴- اهمیت و ضرورت تحقیق:

۱-۵- اهداف تحقیق :

۱-۶- فرضیه های اصلی :

۱-۷- تعریف اصطلاحات :

۱-۸- تعاریف عملیاتی :

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱- پیشینه تحقیق:

۲-۲- مفهوم نگرش مذهبی :

۲-۳- مفهوم بهزیستی روانشناختی:

۲-۴-۱- مدل تعادل پویا :

۲-۴-۲- الگوی ویسینگ و وان ایدن :

۲-۴-۳- نظریه ناهمخوانی رضایت :

۲-۴-۴- نظریه هدف غایی :

۲-۵- ابعاد بهزیستی روان شناختی :

۲-۵-۱- پذیرش خود :

۲-۵-۲- هدفمندی در زندگی:

۲-۵-۳-رشد شخصی :

۲-۵-۴- تسلط بر محیط :

۲-۵-۵- خود مختاری :

۲-۵-۶- روابط مثبت با دیگران :

۲-۶- مفهوم فرسودگی شغلی :

۲-۷- مروری بر مطالعات انجام شده داخلی :

۲-۸- مروری بر مطالعات انجام شده خارجی :

۲-۸- رابطه ایمان و مذهبی بودن :

۲-۹- ویژگیهای افراد مذهبی :

۲-۱۰- رابطه مذهب با بهزیستی روانشناختی :

۲-۱۱- رابطه مذهب با فرسودگی شغلی :

۲-۱۲- رابطه بهزیستی روانشناختی با فرسودگی شغلی :

۲-۱۳- انواع جهت گیری مذهبی :

۲-۱۴- آثار نگرش مذهبی بر زندگی :

فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱- طرح تحقیق

۳-۲- جامعه آماری

۳-۳- حجم نمونه

۳-۴- قلمرو تحقیق:

۳-۵- مراحل اجرای تحقیق

۳-۶- متغیرهای تحقیق

۳-۷- روش و ابزارجمع آوری داده ها

۳-۸- روش اجرا

۳-۹- پرسشنامه ها :

۳-۱۰- روایی وپایایی پرسشنامه

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل اطلاعات
۴-۱- تجزیه و تحلیل اطلاعات:

۴-۲- بخش اول آمار توصیفی

۴-۳- توصیف وضعیت جمعیت شناختی (دموگرافیک نمونه)

۴-۳- آمار استنباطی:

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱- نتیجه گیری:

۵-۲- بحث در مورد یافته ها در پرتو پژوهش‌های پیشین :

۵-۳- محدودیتها :

منابع

پیوستها

 

افزودن به سبد خرید: 12,000 - 8,400 تومان
 • رابطه نگرش مذهبی با بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی در معلمان مرد مدارس متوسطه شهر شهرکرد
 • کد محصول: 1159
 • مبلغ بدون تخفیف: 12,000 تومان
 • تخفیف: 30 درصد
 • مبلغ قابل پرداخت: 8,400 تومان
 • تعداد فایل پیوست شده: 1 مورد
 • نوع فایل: Word
 • تعداد صفحات: 1 صفحه
 • حجم فایل: 392.89 کیلوبایت
 • تاریخ ایجاد: 1402/02/22 - 10:12:24
 • اشتراک‌گذاری محصول:

Fatal error: Call to a member function rowCount() on null in /home/yekfile/public_html/product/index.php on line 388