یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

دانلود سوالات ادواری ، اقدام پژوهی رایگان

پیش‌بینی تاب‌آوری بر اساس سبک‌های فرزندپروری و هوش هیجانی دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر سیرجان

پیش‌بینی تاب‌آوری بر اساس سبک‌های فرزندپروری و هوش هیجانی دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر سیرجان
صفحه:۱۶۰

کودکان و نوجوانان قشر عظیمی از جمعیت هر کشور، خصوصاً جامعه ما را تشکیل می دهند. آنان سرمایه های پر ارزش جامعه و امیدهای درخشان مملکت تلقی می شوند وعامل مهمی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به شمار می روند و از آنها انتظار می رود که در آینده ای نه چندان دور مسئولیت عظیم و سنگین اداره مملکت خود را عهده دار گردند. اغلب اختلال ها و ناسازگار ی های رفتاری بعد از دوران کودکی،ناشی از کمبود توجه به دوران مهم و حساس کودکی و عدم هدایت صحیح به سوی رشد و تکامل است، این بی توجهی منجر به عدم سازش و انطباق با محیط و بروز انحرافات گوناگون در ابعاد مختلف برای کودک می شود( رضوی، ۱۳۸۷).خانواده اولین نظامی است که کودک در آن چشم باز می کند واز آن تاثیر می پذیرد و آموزش می بیند. مطالعه خانواده نه تنها شناخت بهتر این نظام را میسر می سازد بلکه شناخت ما از افرادی که در آن پرورش می یابد را فراهم می کند.به این علت که تمامی افراد از خانوادهایشان حتی در بزرگسالی نیز تاثیر می پذیرند و تعاملات و ارتباطات نوع و شیوه ی تربیت خانواده بر توانایی و رفتار افراد اثر می گذارد(کشتکاران،۱۳۸۹).استرس و فشارهای روانی ازجمله عوامل لاینفک زندگی در قرن ۲۱ است و چگونگی رویارویی و کنارآمدن با این عوامل به ویژه در سنین اولیۀ و جوانی در سلامت روانی افراد بسیار مهم است. دوره نوجوانی[۱] با تغییرات گسترده ای در زمینه های شناختی، عصبی زیستی و اجتماعی همراه است. نوجوان از مرز کودکی گذشته و وارد مرحله نوینی شده است. ورود به دوره نوجوانی، فرد را با مشکلات فراوانی دست به گریبان می سازد(خباز و دیگران،۱۳۹۰)بنابراین توجه به ظرفیت های فردی و روانی که فرد به کمک آنها بتواند در شرایط دشوار مقاومت نماید و دچار آسیب دیدگی نگرد و حتی در تجربه چنین شرایط مشکل آفرین یا بحرانی خود را از لحاظ شخصیتی ارتقا بخشد اخیرا مورد توجه روانشناسان مثبت نگر قرار گرفته است( مومنی و همکاران، ۱۳۸۸). بنابراین هدف این پژوهش پیش بینی تاب آوری بر اساس سبکهای فرزند پروری و هوش هیجانی در دانش آموزان پسر دوره دبیرستان می باشد.
فصل اول : کلیات پژوهش
مقدمه
۱-۲ بیان مساله
۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش

۱-۴ اهداف تحقیق

۱-۴-۱ اهداف علمی.

۱-۵ فرضیه ها..

۱-۶ تعاریف نظری متغیرها

۱-۶-۱ تاب آوری

۱-۶-۲ هوش هیجانی

۱-۶-۳ سبک های فرزند پروری

۱-۷ تعاریف عملیاتی متغیرها

فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش
۲-۱ مفهوم و تعریف تاب آوری

۲-۲ ظهور تاب آوری..

۲-۳ چهارچوب مدل تاب آوری..

۲-۳-۱ استرس زاهای حاد

۲-۳-۲ شرایط زیست محیطی.

۲-۳-۳ ویژگی های فردی

۲-۴ مراحل عملکرد تاب آوری..

۲-۵ انواع تاب آوری.

۲-۵-۱ تاب آوری عمومی..

۲-۵-۲ تاب آوری حقیقی

۲-۵-۳ تاب آوری تلقیحی

۲-۵-۴ تاب آوری خانوادگی

۲-۶ تاب آوری و کنار آمدن

۲-۷ تاب آوری به عنوان یک فرآیند پویا

۲-۸ شباهت بین مفهوم کیفیت زندگی و تاب آوری

۲-۹ نمونه تجارب آسیب زای روانی

۲-۱۰ الگوی تاب آوری و آسیب پذیری

۲-۱۱ پیامدهای تاب آوری

۲-۱۲ ارتباط تاب آوری و سلامت روان

۲-۱۳ ارتباط بین تاب آوری ،مراحل رشد روانی ، شناختی اجتماعی

۲-۱۴ ویژگیهای تاب آوری

۲-۱۵ عوامل موثر در تاب آوری

۲-۱۶ عوامل ارتقا تاب آوری.

۲-۱۷ سخت رویی کلیدی برای تاب آوری

۲-۱۸ مولفه های سخت رویی

۲-۱۸-۱ تعهد

۲-۱۸-۲ کنترل

۲-۱۸-۳ مبارزه جویی

۲-۱۹ مدرسه و تاب آوری

۲-۲۰ راهبرد های مدرسه محور در آفرینش و تقویت تاب آوری

۲-۲۱ سبک های فرزند پروری..

۲-۲۲ نظریه های سبک فرزندپروری

۲-۲۲-۱ اریکسون و سبک های فرزند پروری.

۲-۲۲-۲ آدلر و سبک های فرزند پروری.

۲-۲۲-۳ شفر و سبک های فرزند پروری.

۲-۲۲-۴ ماریا و نیتر بام و سبک های فرزند پروری

۲-۲۲-۵ بامیرند و سبک های فرزند پروری

۲-۲۳ سبک های فرزند پروری.

۲-۲۴ الگوی شفر

۲-۲۴-۱ والدین با محبت و آزاد گذارنده

۱-۲۴-۲ والدین با محبت و محدود کننده.

۲-۲۴-۳ والدین متخاصم و محدود کننده

۲-۲۴-۴ والدین متخاصم و آزاد گذارنده.

۲-۲۵ تغییرات تاریخی در مفهوم سبک های فرزند پروری.

۲-۲۶ هوش

۲-۲۷ انواع هوش

۲-۲۸ هیجان..

۲-۲۹ مناطق مغزی موثر در هیجان

۲-۳۰ تاریخچه هوش هیجانی.

۲-۳۱ تعاریف هوش هیجانی

۲-۳۲ رویکردهای موجود در باب هوش هیجانی.

۲-۳۳ ابعاد هوش هیجانی.

۲-۳۴ ویژگی های هوش هیجانی

۲-۳۵ ویژگیهای شخصیت افراد دارای هوش هیجانی بالا

۲-۳۶ اهمیت هوش هیجانی .

۲-۳۷ سیر مطالعه هوش هیجانی

۲-۳۸ آموزش و افزایش هوش هیجانی

۲-۳۹ اندازه گیری هوش هیجانی

۲-۴۰ تفاوت های جنسیتی در هوش هیجانی

۲-۴۱ آیا افرادی که هوش هیجانی بالایی دارند بیشتر موفق هستند

۲-۴۲ پیشینه تحقیق

فصل سوم: روش پژوهش
۳-۱ نوع پژوهش

۳-۲ جامعه آماری و نمونه پؤوهش.

۳-۳ ابزارهای پژوهش.

۳-۴ روش اجرای پژوهش.

۳-۵ روش تجزیه و تحلیل داده ها..

فصل چهارم: یافته های پژوهش
۴-۱ آمار توصیفی

۴-۲ آمار استنباطی

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱ بحث و نتیجه گیری.

۵-۲ محدودیت ها.

۵-۳ پیشنهادات.

منابع و مآخذ

منابع فارسی

منابع انگلیسی

منابع انگلیسی

 

افزودن به سبد خرید: 10,000 - 8,000 تومان
 • پیش‌بینی تاب‌آوری بر اساس سبک‌های فرزندپروری و هوش هیجانی دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر سیرجان
 • کد محصول: 1134
 • مبلغ بدون تخفیف: 10,000 تومان
 • تخفیف: 20 درصد
 • مبلغ قابل پرداخت: 8,000 تومان
 • تعداد فایل پیوست شده: 1 مورد
 • نوع فایل: Word
 • تعداد صفحات: 185 صفحه
 • حجم فایل: 384.51 کیلوبایت
 • تاریخ ایجاد: 1402/02/22 - 08:00:03
 • اشتراک‌گذاری محصول:

Fatal error: Call to a member function rowCount() on null in /home/yekfile/public_html/product/index.php on line 388