بررسي مقايسه ي بهداشت رواني در زنان ومردان شاغل

چکیده :
             پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه بهداشت روانی زنان و مردان شاغل صورت گرفته است . جهت بررسی پژوهش حاضر از تعداد 60 نفر از شاغلین آموزش و پرورش ناحيه 1 شيراز (30 زن و 20 مرد) درسال 87-86 به طور تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه بهداشت روانی پاسخ دادند . ونتایج به دست آمده از تحلیل داده‌ها که در فصل چهارم ارائه گردید مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و تبيین‌های احتمالی برای نتایج به دست آمده مطرح می‌شود.

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                               صفحه

فصل اول ، موضوع پژوهش
مقدمه  2
بیان مسئله  4
موانع اشتغال زنان  8
1-موانع اجتماعی  8
2-موانع آموزشی  8
اهمیت موضوع  10
اهداف تحقیق  11
اهداف جزئی  11
تعریف نظری و عملیاتی متغیرها 12
تعریف عملیاتی بهداشت روانی  12

فصل دوم : پیشینه پژوهش
تحقیقات داخل کشور  15

فصل سوم : روش تحقیق
پایایی پرسشنامه 19

عنوان                                                                                                             صفحه

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها  21
1-4-آمار توصیفی  21
1-1-4-توصیف وضعیت پاسخگویان براساس جنسیت  21
2-1-4-توصیف وضعیت تحصیلی پاسخگویان 22
3-1-4-توصیف وضعیت سابقه اشتغال پاسخگویان 23
4-1-4-توصیف وضعیت سنی پاسخگویان 24
2-4-آمار استنباطی  26
1-2-4-بررسی سوال اول پژوهش  26
2-2-4-بررسی سوال دوم پژوهش  28
3-2-4-بررسی سوال سوم پژوهش  30

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری  32
منابع و ماخذ  34
 
 
تعداد 40 صفحه  

پرداخت و دانلود

فایل مورد نظر را به محض پرداخت همین حالا می توانید دانلود کنید ، پرداخت اینترنتی توسط تمام کارت های بانکی عضو شبکه شتاب امکان پذیر است.
درگاه بانک

بانک ملت
مبلغ قابل پرداخت 2,750 تومان

تمامی کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
پس از پرداخت و تکمیل مراحل خرید لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد.
برای پرداخت نیاز به شماره کارت بانک (شماره ی 16 رقمی روی کارت)، رمز دوم، کد cvv2 و تاریخ انقضا دارید که همه آنها به جز رمز دوم، روی کارت شما حک شده است. رمز دوم کارت خود را می توانید از شعبه یا دستگاه خودپرداز بانک صادرکننده کارت خود دریافت کنید.

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

نام فایلحجم فایل
-مقايسه-ي-بهداشت-رواني-در-زنان-ومردان-شاغل-40-ص.zip107.8k
تمامی حقوق معنوی برای سایت محفوظ می باشد.
تماس باما
خروجی اخرین مطالب