پايان نامه كارشناسي حقوق انتقال در بازار برق

چكيده
صنعت برق همانند ديگر زير ساختها در كشورهاي صنعتي به سمت خصوصي شدن حركت مي كند . همچنين در كشور ما طبق اصل 44 قانون اساسي صنعت برق بايد در قسمت توليد تا 80 درصد به بخش خصوصي واگذار شود . در اين پروژه به بررسي چگونگي خصوصي شدن بخش انتقال در بازارهاي مختلف آمريكا مي پردازيم و در انتها آنها را با هم مقايسه مي كنيم .
در فصل اول شماي كلي بازار برق و كلياتي در مورد آن بيان شده است .
فصل دوم به بررسي مدل هاي برق و اجزاء مختلف در بازار مي پردازد .
فصل سوم دلايل استفاده از حقوق انتقال مالي و فيزيكي و معاني انها را بيان مي كند .
فصل چهارم به بررسي جزئي تر حقوق مالي و فيزيكي و چگونگي تجارت آنها مي پردازد و همچنين ايرادات و نقش آنها در سرمايه گذاري را بيان مي كند .
فصل پنجم به چگونگي تطبيق حقوق انتقال مالي با كل شبكه مي پردازد .
در فصل ششم بازارهاي PJM ، نيويورك ، كاليفورنيا ، نيواينگلند ، تگزاس و نيوزلند از لحاظ تاريخچه ، حقوق مورد استفاده ، چگونگي بدست آوردن و معاملة حقوق و چگونگي اجراي مزايده ها با هم مقايسه شده اند .  

 
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                  صفحه
فصل اول - مقدمه                                 1
فصل دوم - ساختار بازار                             5
    2-1- اهداف در عملكرد به شيوة بازار                     6
    2-2- مدل هاي بازار برق                         6
    2-3- ساختار بازار                             7
    2-4- انواع بازار برق                             11
فصل سوم – معاني PTR , FTR                          13
    3-1- دلايل اسفاده از حقوق انتقال                     14
    3-2- حقوق انتقال فيزيكي                         15
    3-3- حقوق انتقال مالي                         16
فصل چهارم  - طراحي بازار انتقال                         18
    4-1- طراحي بازار انتقال                         19
    4-2- مالكين حقوق انتقال مالي                         21
فصل پنجم – معيارهاي عملكرد بازار                         34
فصل ششم – بررسي بازراهايي كه در آنها FTR به حراج گذاشته مي شود         37
    6-1- بازار PJM                            38
    6-2- بازار نيويورك                             48
    6-3- بازار كاليفرنيا                            55
    6-4- بازار نيو اينگلند                             58
6-5- بازار تگزاس                            60
6-6- بازار نيوزلند                             63
فصل هفتم – نتيجه گيري                             66
منابع                                         73

پرداخت و دانلود

فایل مورد نظر را به محض پرداخت همین حالا می توانید دانلود کنید ، پرداخت اینترنتی توسط تمام کارت های بانکی عضو شبکه شتاب امکان پذیر است.
درگاه بانک

بانک ملت
مبلغ قابل پرداخت 2,300 تومان

تمامی کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
پس از پرداخت و تکمیل مراحل خرید لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد.
برای پرداخت نیاز به شماره کارت بانک (شماره ی 16 رقمی روی کارت)، رمز دوم، کد cvv2 و تاریخ انقضا دارید که همه آنها به جز رمز دوم، روی کارت شما حک شده است. رمز دوم کارت خود را می توانید از شعبه یا دستگاه خودپرداز بانک صادرکننده کارت خود دریافت کنید.

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

نام فایلحجم فایل
-نامه-كارشناسي))-حقوق-انتقال-در-بازار-برق-متن-و-ترجمه---75-ص.zip1.2 MB
تمامی حقوق معنوی برای سایت محفوظ می باشد.
تماس باما
خروجی اخرین مطالب