پایان نامه مقايسه رفتار اجتماعي در بين جوانان معتاد و غير معتاد حدود سني 22 ساله

چکیده:
هدف از تحقیق حاضر مقایسه رفتار ضداجتماعی دربین جوانان حدود سنی 22 ساله شهر قزوين در دو گروه معتاد وغیر معتاد که زمینه عنوان شده عبارتنداز رفتار ضداجتماعی دربین جوانان معتاد بیشتر از جوانان غیر معتاد است که جامعه مورد مطالعه جوانان حدود سنی 22 ساله شهر قزوين است که 120 نفر عنوان نمونه انتخاب گردیده و آزمون m.m.p.lبرروی آن اجرا گردیده ومقیاس pd  رفتار خود اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است وبعد از بدست آوردن نمرات از این پرسش نامه که دارای 1 سؤال درگزینه ای بله وخیر است و نمره گذاری این آزمون از طریق کلید صورت می گیرد که جهت آزمون فرضیه از روش آماری t متغیر مستقل استفاده گردیده که نتایج بدست آمده نشان می دهد که رفتار ضد اجتماعی در بین جوانان معتاد بیشتر از جوانان غیر معتاد است وبین دو گروه از لحاظ رفتار ضد اجتماعی تفاوت وجود دارد و سطح معنی داری آن برابر 5%است . 


فهرست
عنوان                
چكيده 1
فصل اول: كليات تحقيق
مقدمه 3
بيان مسئله 5
سئوال مسئله 6
اهميت و ضرورت تحقيق 6
متغيرهاي تحقيق 7
فرضيه تحقيق 7
فصل دوم: پيشينه و ادبيات تحقيق
ويژگيهاي شخصيتهاي ضد اجتماعي 10
علل رفتار ضد اجتماعي 12
بررسي دوقلوها 17
بررسي فرزند خواندگي 18
اضافه بودن كروموزومy 19
بد عملكرد فيزيرلوژيائي 20
مثال وحشتناك از اختلال شخصيت ضد اجنماعي 22
خلاصه اي از بحث و بررسي اختلال شصيت زا اجتماعي 27
اختلال سلوكي 29 
نمونه هايي از اختلال سلوكي 30
نوجوان آشفته 33
درماندگي آموخته شده 40
يادگرفتن در ماندگي 41
فصل سوم: روش تحقيق
جامعه مورد مطالعه 44
حجم نمونه 44
روش نمونه گيري 44
ابزار اندازه گيري در تحقيق حاضر 45
روش تحقيق 47
روش آماري مربوط به زمينه 47
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها و يافته هاي تحقيق
مقدمه و فصل چهارم 49
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
بحث و نتيجه گيري 55
پيشنهادات 58
محدوديت هاي پژوهش 59
ضمائم پزسش نامه M.M.PI و بررسي مقياس رفتار ضد اجتماعي60
منابع و ماخذ 67
 
 تعداد 80 صفحه کاملا مرتب شده همراه پرسشنامه

پرداخت و دانلود

فایل مورد نظر را به محض پرداخت همین حالا می توانید دانلود کنید ، پرداخت اینترنتی توسط تمام کارت های بانکی عضو شبکه شتاب امکان پذیر است.
درگاه بانک

بانک ملت
مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان

تمامی کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
پس از پرداخت و تکمیل مراحل خرید لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد.
برای پرداخت نیاز به شماره کارت بانک (شماره ی 16 رقمی روی کارت)، رمز دوم، کد cvv2 و تاریخ انقضا دارید که همه آنها به جز رمز دوم، روی کارت شما حک شده است. رمز دوم کارت خود را می توانید از شعبه یا دستگاه خودپرداز بانک صادرکننده کارت خود دریافت کنید.

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

نام فایلحجم فایل
-رفتار-اجتماعي-در-بين-جوانان-معتاد-و-غير-معتاد-حدود-سني-22-ساله-شهر-قزوين-80-ص.doc326k
تمامی حقوق معنوی برای سایت محفوظ می باشد.
تماس باما
خروجی اخرین مطالب