خانه » حقوق

دسته بندی موضوعی

آخرین مطالب حقوق

دانلود گزارش کار_موضوع بي احتياطي در انجام وظيفه پزشكي

دانلود گزارش کار_موضوع بي احتياطي در انجام وظيفه پزشكي

بسمه تعالي
دادگستري جمهوري اسلامي ايران
مجتمع قضائي  امام خميني (ره) ،دادسراي عمومي و انقلاب مشهد
شعبه دوم بازپرسي  
شماره پرونده:83/ 34
شاكي : آقاي وحيد رحيمي
دانلود مجموعه کامل گزارش کارهای دوره ی 6 ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی ، جهت اخذ پروانه وکالت و مشاوره حقوقی

دانلود مجموعه کامل گزارش کارهای دوره ی 6 ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی ، جهت اخذ پروانه وکالت و مشاوره حقوقی

فهرست مطالب

عنوان    صفحه
فصل اول : موضوعات حقوقی            
ابطال تقسیم نامه 1
تأدیه حقوقی سر قفلی ...
دانلود موضوع استرداد لاشه چک_گزارش کار

دانلود موضوع استرداد لاشه چک_گزارش کار

استرداد لاشه چک کلاسه پرونده:1604 اجرایی محکوم له: سید حسین محکوم علیه: غلامعباس مرجع رسیدگی کننده: شعبه سوم دادگاه حقوقی کاشمر موضوع:استرداد لاشه چک خواهان طی تقدیم دادخواستی به دادگاه تقاضای است ...

دانلود گردشکار پرونده-گزارش کار

دانلود گردشکار پرونده-گزارش کار

مجتمع قضائی شهید مطهری شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی مشهد
کلاسه پرونده:
خواهان : سعید . ر فرزند عباسعلی با وکالت سید جواد اراداتی و سید ارادتی
خوانده: امین. ک فرزند میرزا حسین – مجهول ا ...
دانلود گزارشکار _قماربازی3

دانلود گزارشکار _قماربازی3

گزارش شماره (74)
کلاسه پرونده : 1330-83  شعبه 113 دادگاه عمومی مشهد( اجرای احکام کیفری موضوع پرنده : قمار بازی
متهمین :1- حامد-غ- 2- احمد – ش
اتهام : قمار بازی
رای داد ...
دانلود گزارشکار_موضوع اثبات مالکیت

دانلود گزارشکار_موضوع اثبات مالکیت

شناسنامه پرونده :
پرونده 1
ماه اول کارآموزی
تاریخ : 11/7/84
دادگاه رسیدگی کننده : شعبه 31 دادگاه حقوقی مشهد
کلاسه پرونده : 84-258-31
موضوع : اثبات مالکیت
نتیجه پروند ...
دانلودموضوع پرونده مطالبه وجه_گزارش کار

دانلودموضوع پرونده مطالبه وجه_گزارش کار

گزارش شماره 67      کلاسه پرونده  
موضوع پرونده : واخواهی نسبت به دادنامه ( گزارش اصلاحی )
خواهان : مهدی صادقی        & ...
دانلود موضوع پرنده قمار بازی2

دانلود موضوع پرنده قمار بازی2

گزارش شماره (74)
کلاسه پرونده : 1330-83  شعبه 113 دادگاه عمومی مشهد( اجرای احکام کیفری موضوع پرنده : قمار بازی
متهمین :1- حامد-غ- 2- احمد – ش
اتهام : قمار بازی
رای داد ...
دانلود موضوع پرنده قمار بازی

دانلود موضوع پرنده قمار بازی

گزارش شماره (74)
کلاسه پرونده : 1330-83  شعبه 113 دادگاه عمومی مشهد( اجرای احکام کیفری موضوع پرنده : قمار بازی
متهمین :1- حامد-غ- 2- احمد – ش
قمار بازی
رای دادگاه
دانلود مجموعه ای از کار اموزیها وگزارش کارهای حقوقی

دانلود مجموعه ای از کار اموزیها وگزارش کارهای حقوقی

فهرست :
بخش گزارشهاي حقوقي

1- گواهي انحصار وراثت نامحدود....................................................................................    صفحه 1
2- مطالبه وج ...
دانلود موضوع گزارش لواط_گزارش کار

دانلود موضوع گزارش لواط_گزارش کار

موضوع گزارش : لواط                              85/1434 ...
دانلود موضوع گزارش تنفیذ وصیت نامه

دانلود موضوع گزارش تنفیذ وصیت نامه

موضوع گزارش : تنفیذ وصیت نامه
تجدید نظر خواهان : 1- خانم معصومه .چ 2- خانم مریم .چ با وکالت آقای محمد ناصر طاهری
تجدید نظر خوانده : 1- خانم بد الملوک . ح
خواسته : تجدید نظر دادنامه شم ...
دانلود موضوع پرونده انتقال منافع مال به غیر_گزارش کار

دانلود موضوع پرونده انتقال منافع مال به غیر_گزارش کار

گزارش شماره (   )
کلاسه پرونده   دادگاه عمومی شهید رجایی
موضوع پرونده : انتقال منافع مال به غیر
شاکی : حمید رضا- س نماینده بانک رفاه متهم : هادی زارعی
شرح&nb ...
دانلود گزارش کار_موضوع پرونده واخواهی نسبت به دادنامه ( گزارش اصلاحی )

دانلود گزارش کار_موضوع پرونده واخواهی نسبت به دادنامه ( گزارش اصلاحی )

گزارش شماره 67
کلاسه پرونده 85/857-37 موضوع پرونده : واخواهی نسبت به دادنامه ( گزارش اصلاحی )
خواهان : مهدی صادقی      خوانده : حسن خادم
خواسته : تقاضای واخوا ...
دانلود گزارش کار_ شرب خمر و نگهداری مشروبات الکلی

دانلود گزارش کار_ شرب خمر و نگهداری مشروبات الکلی

گزارش شماره (1)
موضوع گزارش: شرب خمر و نگهداری مشروبات الکلی
پرونده کلاسه     دادگاه عمومی جزایی مشهد شعبه 128 مجتمع شهید رجائی
به گزارش ضابطین (نیروهای بسیج) در ت ...
دانلود کارآموزی

دانلود کارآموزی

تاريخ  جلسه: 13/05/1386
ساعت شروع جلسه : 10 صبح
دادگاه : شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي
دادرس : قاضي نجار موسوي
كلاسه پرونده :  

خواهان: زهرا عباسي – فرزند ...
تعداد صفحه(1): 1  
تمامی حقوق معنوی برای سایت محفوظ می باشد.
تماس باما
خروجی اخرین مطالب