بررسي تفاوت سبک اسنادي کودک عادي و کودک عقب مانده ذهني

مقدمه:         
     هر ساله ميزان قابل توجهي ازمنابع انساني واقتصادي جامعه به علت عقب ماندگي ذهني دانش آموزان در سنين مختلف به هدر مي رود. هرچند تلاش هاي از قبيل توجه به مسائل بهداشتي وتغذيه نوزادان وجلوگيري از حامله شدن مادران در سنين بالا ، ناسازگاريهاي خوني ، اختلافات هورموني ... انجام مي شودوليکن اين مسئله همچنان يکي از مشکلات اساسي هرجامعه اي مي باشد .                                                         
      يکي از مسائلي که درزندگي کودکان عقب مانده ذهني ممکن است زياد باشد مسئله شکست بيشتر درزندگي آنها باشد . درواقع شکست يک پيامد منفي است که اگر بطور مکرر رخ بدهد منجر به کاهش انگيزه در افراد شود بخصوص اگر اين فرد عقب مانده ذهني باشد که باعث ارزشيابي نادرست آنها از خود وناديده گرفتن تواناييهاودر نتيجه احساس ضعف وناتواني در آنها ميگردد.        فهرست مطالب
              عنوان                                                               صفحه

فصل اول

 مقدمه ...........................................................................2
  بيان مسئله ............................................................................................3
فرضيه تحقيق  ........................................................................................4
تعاريف عملياتي .......................................................................................5
فصل دوم: پيشينه تحقيق
سابقه پژوهش ............................................................................................8
نظريه هايدر...............................................................................................9
 جونز وديويس............................................................................ .........10
هارولد کلي......................................................................................... 11
شيور............................................................................................... 12
 سه بعدي واينر.................................................................................... 13
   خطاها و سوگيري اسناد........................................................................ 14
   سوگيري مربوط به جنس....................................................................... 17
اسنادها درمورد خود............................................................................. 18
     عاملان در برابرناظران..........................................................................19
             سبکهاي انتسابي.................................................................................. 20


نتسابهاي درماندگي انسان.................................................................... 22
اسناد مربوط به بازده......................................................................  24
اسناد بعد از موفقيت وشکست............................................................   25
اسنادها ورفتار .............................................................................. 27
تعريف استثنايي .............................................................................28   
گروهبندي دانش آموزان استثنايي...................................................... 29
تاريخچه عقب ماندگي ذهني ........................................................... 30
تعريف عقب ماندگي ذهني .............................................................. 31
رفتار سازشي...............................................................................35
طبقه بندي کودکان عقب مانده .......................................................... 37
گروه آموزش پذير ....................................................................... 39
تحقيقات داخلي وخارجي.................................................................41
فصل سوم: روش اجراي تحقيق
روش طرح وتحقيق ..................................................................... 44
جامعه آماري ...............................................................................44
نمونه آماري.................................................................................44
ابزار تحقيق .................................................................................45
روش اجراي تحقيق........................................................................45
روش تجزيه وتحليل ......................................................................46فصل چهارم : تجزيه وتحليل اطلاعات
تجزيه وتحليل اطلاعات ...............................................................48
فصل پنجم : بحث ونتيجه گيري
نتيجه گيري ..................................................................................65
پيشنهادات .....................................................................................66
محدوديتهاومشکلات .......................................................................67
منابع
منابع............................................................................................69
ضمائم
ضمائم ....................................................................................... 73
 
تعداد 85 صفحه کاملا مرتب شده 


پرداخت و دانلود

فایل مورد نظر را به محض پرداخت همین حالا می توانید دانلود کنید ، پرداخت اینترنتی توسط تمام کارت های بانکی عضو شبکه شتاب امکان پذیر است.
درگاه بانک

بانک ملت
مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان

تمامی کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
پس از پرداخت و تکمیل مراحل خرید لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد.
برای پرداخت نیاز به شماره کارت بانک (شماره ی 16 رقمی روی کارت)، رمز دوم، کد cvv2 و تاریخ انقضا دارید که همه آنها به جز رمز دوم، روی کارت شما حک شده است. رمز دوم کارت خود را می توانید از شعبه یا دستگاه خودپرداز بانک صادرکننده کارت خود دریافت کنید.

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

نام فایلحجم فایل
-تفاوت-سبک-اسنادي-کودک-عادي-و-کودک-عقب-مانده-ذهني-85-ص.zip79.2k
تمامی حقوق معنوی برای سایت محفوظ می باشد.
تماس باما
خروجی اخرین مطالب