بررسي عملکرد مديران تحصيل کرده و غير تحصيل کرده

مقدمه:
با اينکه امروزه مديريت در دنياي پيچيده و متحول جايگاه اساسي خود را پس از فراز و نشيب هاي بسيار پيدا کرده است، به نظر ميرسد در کشور ما بيان فوق مصداق کامل عيني پيدا نکرده است . مديريت آموزشي نيز از اين امر مستثني نبوده و هنوز جايگاه واقعي خود را در مفهوم علمي خود باز نيافته است. هنوز هم در موارد بسياري ،مديران فعلي آموزشي در نهايت مديران آموزشي به معني مجري قوانين و مقررات جاري هستند نه «رهبر آموزشي» و لازمه اين کار توجه به مديريت آموزشي و بها دادن به آن در مفهوم علمي آن است. 

فهرست
عنوان صفحه
فصل اول 1
مقدمه 2
تعريف موضوع 4
اهميت موضوع 7
اهداف تحقيق 10
فرضيات تحقيق 11
قلمرو تحقيق 12
تعاريف اصطلات 13
فصل دوم 15
پيشينه و ادبيات تحقيق مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقيق 16
فصل سوم 24
سير تحول مديريت 25
نظريه كلاسيك مديريت 25
نظريه مديريت علمي 26
نظريه مديريت اداري 27
نظريه بوروکراسي 27
مزايا و محدوديتهاي عمده تئوري کلاسيک مديريت 28
مکتب روابط انساني 28
تئوري علم مديريت 29
نگرش سيستمي 29
مديريت اقتضائي 30
تاثير تئوريهاي مديريت بر مديريت آموزشي 31
تعاريف مديريت 35
ويژگيهاي منحصر به فرد مديريت 37
مهارت مورد نياز مديران 39
عوامل موثر در موفقيت مديران 44
ارزشيابي اثر بخشي و كارآمدي مديران 45
عوامل موثر در اثر بخشي سازمان 49
وظايف مديران 51
برنامه ريزي 53
انواع برنامه ريزي 54
مراحل عمده برنامه ريزي 55
برنامه ريزي موثر 56
سازماندهي-تامين بكارگيري نيروي انساني 59-57
نظارت و كنترل 60
هدايت و رهبري 61
سلسله مراتب نيازها 63
انگيزش و رفتار 64
بهداشت رواني 65
تئوري x و y 66
نظريه گروهاي انساني 67
مطالعات در مورد نظريه رهبري 68
سيستم مديريت ليكرت 71
رهبري اقتضايي 72
رهبري موفق 73
همگاني و رهبري 74
رهبري مبتني بر عشق و محبت 76
مديريت مشاركتي 79
شرايط لازم براي اثر بخش بودن مشاركت 81
مزاياي مشاركت 82
برنامه ريزي و اجراي تغيير 84
فرآيند ايجاد تغيير 86
خلاقيت و نوآوري 87
فرآيند خلاقيت 88
ويژگي افراد خلاق 89
موانع خلاقيت 90
استراتژي نوآوري 91
روابط انساني 92
روابط انساني در مدرسه 93
شاخص روابط انساني مطلوب 95
عوامل موثر در ايجاد رضايت خاطر معلمان 96
فصل چهارم
روش تحقيق 101
جامعه آماري 102
ابزار جمع آوري اطلاعات 103
نحوه جمع آوري اطلاعات 104
روشهاي آماري تحقيق 105
فصل پنجم 106
جدول توزيع پاسخهاي مربوط به فرضيه يك 107
نمودار فرضيه 1 108
جدول شماره 2 فرضيه 1 109
جدول توزيع پاسخهاي مربوط به فرضيه دو 111
نمودار فرضيه 2 112
جدول شماره 2 فرضيه 2 113
جدول توزيع پاسخهاي مربوط به فرضيه سه 115
نمودار فرضيه 3 116
جدول شماره 2 فرضيه 3 117
جدول توزيع پاسخهاي مربوط به فرضيه چهار 119
نمودار فرضيه 4 120
جدول شماره 2 فرضيه 4 121
جدول توزيع پاسخهاي مربوط به فرضيه پنج 123
نمودار فرضيه 5 124
جدول شماره 2 فرضيه 5 125
خلاصه تحقيق و نتيجه 128
پيشنهادات 131
محدوديتها و تنگناهاي تحقيق 133
پيوستها 
منابع و ماخذ
پرسشنامه 
حدود انتظارات مديران
شيوه نامه انتصاب مديران
 
 
تعداد 133 صفحه کاملا مرتب شده  

پرداخت و دانلود

فایل مورد نظر را به محض پرداخت همین حالا می توانید دانلود کنید ، پرداخت اینترنتی توسط تمام کارت های بانکی عضو شبکه شتاب امکان پذیر است.
درگاه بانک

بانک ملت
مبلغ قابل پرداخت 4,550 تومان

تمامی کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
پس از پرداخت و تکمیل مراحل خرید لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد.
برای پرداخت نیاز به شماره کارت بانک (شماره ی 16 رقمی روی کارت)، رمز دوم، کد cvv2 و تاریخ انقضا دارید که همه آنها به جز رمز دوم، روی کارت شما حک شده است. رمز دوم کارت خود را می توانید از شعبه یا دستگاه خودپرداز بانک صادرکننده کارت خود دریافت کنید.

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

نام فایلحجم فایل
-تحقیق-بررسي-عملكرد-مديران-تحصيلكرده-و-غير-تحصيلكرده--مديريت-133-ص.zip1 MB
تمامی حقوق معنوی برای سایت محفوظ می باشد.
تماس باما
خروجی اخرین مطالب