برسي تأثير بدرفتاري والدين بر عزت نفس دانش‎آموزان مقطع راهنمایی شهرستان

مقدمه 
مطالعه پيرامون نحوه رفتار والدين و ويژگيهاي فرزندان موضوع بسياري از تحقيقات علمي در كشورهاي مختلف جهان بوده است از جمله موارد مهم و اساسي در اين تحقيق ويژگي عزت نفس كودكان در رابطه با بدرفتاري والدين آنها است. 

فهرست مطالب
عنوان 
صفحه
فهرست جداول
چكيده
فصل اول:كليات 1
مقدمه 2
بيان مسئله 4
اهميت و ضرورت مسئله 7
اهداف تحقيق 10
سؤالات و فرضيات تحقيق 10
روش انجام تحقيق 10
تعريف واژه‎ها و اصطلاحات 11
فصل دوم: ادبيات تحقيق 12
مقدمه 13
الف: پيشينه نظري تحقيق 13
عزت نفس بالا ، عزت نفس پايين 15
ب:‌تحقيقات انجام شده در ايران و خارج از ايران 16
فصل سوم: روش تحقيق 
20
عنوان
صفحه 
مقدمه 21
روش تحقيق 21
جامعه و نمونه 22
روش نمونه‎گيري 22
ابزار اندازه‎گيري 23
چگونگي گردآوري داده‎ها 24
روش آماري 25
فصل چهارم: يافته‎ها و نتايج تحقيق 26
مقدمه 27
يافته‌ها 27
فصل پنجم: بحث يافته‎ها و تجزيه و تحليل داده‎ها 30
محدوديت‎هاي تحقيق 37
پيشنهادات تحقيق 38
فهرست منابع و ضمائم 39
ضميمه الف:‌ جداول نمرات هر دو گروه 40
1- جدول نمرات خام آزمودني‎هاي پسر 41
2- جدول نمرات خام آزمودني‎هاي دختر 
43
عنوان 
صفحه 
فهرست منابع 45
ضميمه ب: پرسشنامه‎ها 46
1- پرسشنامه بدرفتاري فيدل 47
2- پرسشنامه عزت نفس جنيس فيلد 54

 
فهرست جداول
عنوان 
صفحه
1- جدول تأثير بدرفتاري والدين بر عزت نفس 28
2- جدول تأثير بدرفتاري والدين بر عزت نفس دخترها 
28
3- جدول تأثير بدرفتاري والدين بر عزت نفس پسرها 29
 4- تفاوت ميانگين بدرفتاري والدين پسر و دختر 29

 
تعداد 73 صفحه بهمراه پرسشنامه کاملا مرتب شده 
 


پرداخت و دانلود

فایل مورد نظر را به محض پرداخت همین حالا می توانید دانلود کنید ، پرداخت اینترنتی توسط تمام کارت های بانکی عضو شبکه شتاب امکان پذیر است.
درگاه بانک

بانک ملت
مبلغ قابل پرداخت 3,500 تومان

تمامی کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
پس از پرداخت و تکمیل مراحل خرید لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد.
برای پرداخت نیاز به شماره کارت بانک (شماره ی 16 رقمی روی کارت)، رمز دوم، کد cvv2 و تاریخ انقضا دارید که همه آنها به جز رمز دوم، روی کارت شما حک شده است. رمز دوم کارت خود را می توانید از شعبه یا دستگاه خودپرداز بانک صادرکننده کارت خود دریافت کنید.

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

نام فایلحجم فایل
-تأثير-بدرفتاري-والدين-بر-عزت-نفس-دانش‎آموزان--مقطع-راهنمایی-شهرستان-72-ص.zip46.5k
تمامی حقوق معنوی برای سایت محفوظ می باشد.
تماس باما
خروجی اخرین مطالب