دانلود مقاله امضاالكترونيك و مسائل حقوقي آن

مقدمه
در كاربرد مبادله الكترونيك داده ها به عنوان بخشي از فعاليت كسب و كار و بازرگاني، پذيرش قانوني
مبادله الكترونيك موضوع مهمي است. قبول امضاي الكترونيك و رسانه هاي الكترونيك به عنوان سند در
محاكم قضايي، پيش شرط هرگونه كاربرد تجاري اين فناوري است. بنابراين، لازم است قوانين موثري وضع
شود تا طرحهاي مختلف بتوانند معاملات خود را به صورت الكترونيك انجام دهند و در جايي كه لازم
است، قوانين و مقررات نيز جهت انطباق با اين شيوه به منظور اعتبار سندهاي الكترونيك بايد تغيير كند؛
چرا كه در حال حاضر منظور از سند اطلاعات نوشته و امضاء شده به روي كاغذ است . در صورتي كه با
تجارت الكترونيكي وتجارت ازنوع بدون كاغذواسناد الكترونيك روبرو باشيم كه اخيراتمام مراحل تجاري
درمعاملات واداري دراداره هاوسازملنهاازطريق رايانه هاوبه صورت الكترونيكي انجام مي گيرد؛بنابراين براي
صحت انتساب اسناد مبادلات الكترونيك لازم است يك امضاي الكترونيك را جايگزين امضاهاي سنتي
گردد.
امضاءالكترونيك برخلاف امضاءسنتي كه فقط داراي يك بعد حقوقي مي باشد؛داراي دوبعد فني
وحقوقي است . پس امضاءالكترونيك به عنوان يكي از مباحث حقوقي تجارت الكترونيك مورد توجه علم
حقوق قرار گرفته است. در اين مقاله ضمن تعريف و بيان انواع امضاي الكترونيك و بررسي جنب ههاي فني
آن، ومواردديگري كه درزيرشاهد آن هستيم مورد مطالعه قرار گرفته است.
امروزه مهمترين نيازتجارت الكترونيك و دولت الكترونيك تامين امنيت آن است و در اين مكان اطلاع
رساني سريع و مناسب از يك سو و جلب مشاركت بخش خصوصي از سويي ديگر ؛ساده ترين راه دستيابي
به اين مهم است.
دنياي ديجيتال و فضاي سايبر؛نيازمنديهاي امنيتي خاص خود را مي طلبد و اينكه بتوانيم هويت
واقعي اشخ اص را در چنين محيطي تشخيص دهيم از جمله مهمترين نياز هاست . با استفاده از امضاي
ديجيتالي مي توان هويت واقعي افراد را در دنياي ديجيتالي فضاي سايبر تشخيص دا د .تامين
ها و وب سايت ها در هنگام تبادل اطلاعات مهم از جمله بيشترين موارد كاربرد امضاي E_mail امنيت
ديجيتالي است.
امضاي ديجيتالي امضايي است كه ثابت مي كند نامه الكترونيكي دريافتي را به طور حتم خود فرستنده
نوشته و فرستاده و تا به دست گيرنده برسد؛تغييري نكرده است . چون در صورت دستكاري نامه
الكترونيكي كه امضاي ديجيتالي دارد؛امضا ديگر اعتبار نخواهد داشت و گيرنده متو جه تغيير و دستكاري
در برنامه مي شود .
كلاوس پتراشنور 1يكي از طرفداران امضاهاي ديجيتالي است او مي گويد : اين امضاها مثل رمزنويسي
است. از طريق امضاي ديجيتالي مي توانيد اطلاعات را قفل كنيد و مطمئن شويدكه كس ديگري به آن
. دسترسي پيدا نمي كند .اين اطمينان تضمين شده است 2
وب سايت هاي اينترنتي كه اين قفلهاي مطمئن را در اختيار دارند به راحتي قابل تشخيص اند . وقتي
وارد اين سايتها مي شويد يك كليد زرد رنگ كوچك در سمت چپ صفحه مي بينيد اين يعني اينكه
اطلاعاتي كه فرستنده ارسال مي كند قفل شده به گيرنده ميرسندواطلاعات را كس ديگ ري نمي تواند
بخواند و يا تغيير بدهد .گيرنده نيز برنامه مخصوصي در اختيتار دارد كه قفل اطلاعات فرستاده شده را باز
مي كند.


تعداد30صفحه


پرداخت و دانلود

فایل مورد نظر را به محض پرداخت همین حالا می توانید دانلود کنید ، پرداخت اینترنتی توسط تمام کارت های بانکی عضو شبکه شتاب امکان پذیر است.
درگاه بانک

بانک ملت
مبلغ قابل پرداخت 1,500 تومان

تمامی کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
پس از پرداخت و تکمیل مراحل خرید لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد.
برای پرداخت نیاز به شماره کارت بانک (شماره ی 16 رقمی روی کارت)، رمز دوم، کد cvv2 و تاریخ انقضا دارید که همه آنها به جز رمز دوم، روی کارت شما حک شده است. رمز دوم کارت خود را می توانید از شعبه یا دستگاه خودپرداز بانک صادرکننده کارت خود دریافت کنید.

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

نام فایلحجم فایل
-و-مسائل-حقوقي-آن.zip521.3k
تمامی حقوق معنوی برای سایت محفوظ می باشد.
تماس باما
خروجی اخرین مطالب