دانلود تحقیق نقش علل اتفاقي در ارتكاب جرم

مقدمه :
زندگي انسانها از ابتدا دو وجه داشته است. يك روي آن وفاق و هماهنگي افراد و روي ديگر آن جنگ و نزاع درگيري بين انسانها بوده است. يكي از پديده هايي كه هميشه مورد توجه انسان بوده مسئله جرم بوده است. از جرم تعاريف و تفسيرهاي متفاوتي شده است و متفكران زيادي اعم از جامعه شناسان – جرم شناسان – روان شناسان و ساير گروه هاي علمي و فكري از جنبه هاي مختلف به آن پرداخته اند. با توجه به اينكه جرم مثل ساير پديده هاي اجتماعي يك مسئله چند بعدي و چند عليّتي است و با توجه به دگرگوني و پيشرفت جامعه در ابعاد گوناگون فكري، علمي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي روزبه روز بر پيچيدگي آن افزوده مي شود لازم است تا اين پديده بصورت كاملاً سيستماتيك و علمي بررسي شود. اگر چه زيست شناسان تاكيد برجنبة فيزيولوژيك جرم تأكيد داشته اند وروان شناسان بيشتر به ريشه هاي رواني آن پرداخته اند و از سوي ديگر جامعه شناسان نيز از زوايه جامعه شناختي به آن توجه داشته اند اما علت پديده جرم در ريشه هاي آن با دشواري ها و نگراني هاي زيادي  همراه است. اين تحقيق در كنار ساير تحقيقات انجام شده سهمي دارد تا به قدرتوان خود گوشه هايي از مسئله جرم را كالبد شكافي نمايد و به بحث در عوامل اتفاقي و نقش آن در وقوع جرم بپردازد. اگر چه در اين تحقيق سعي شده است تا حد امكان به ابعاد مختلف مسئله پرداخته شود ولي محققين و انديشمندان با تلاش و كوشش خود نواقص وكاستي هاي موجود را مرتفع خواهند نمود.
اين تحقيق از سه بخش تشكيل شده است. در بخش اول به مباحثي مثل تعريف جرم – ديدگاه هاي مختلف درباره جرم وتبيين هاي آنها پرداخته شده است.
بخش دوم به عوامل موثر در جرم – ديدگاها و نظريات مختلف درباره اهميت عوامل موثر در جرم توجه شده است

فهرست
فصل اول
مقدمه
1- ضرورت و اهميت مسئله
2- سوالات تحقيق
3- روش تحقيق
پيشينه تحقيق
فصل دوم
1- تعريف جرم
2- اصول جرم شناسي
     2-1 علت
     2-2 انگيزه
     2-3 شرط
     2-4 عامل
3- طبقه بندي مجرمين
     3-1 مجرمين سازمان يافته
     3-2- مجرمين متعلق به گروه هاي مشخص
     3-3 مجرمين اتفاقي
     3-4- مجرمين احساساتي
     3-5 جرائم يقه سفيدها
فصل سوم
3- عوامل موثر در ارتكاب جرم
3-1-عوامل فردي و روان شناختي
       3- 1- 1- جرم و جنسيت
3-2- عوامل محيطي
       الف – محيط خانوادگي (عوامل اجتماعي به    خاص)
          ب- محيط متشنج خانواده
          ج – از هم گسستگي خانوادگي
         د- روابط عاطفي و تربيتي والدين
         هـ - محيط  سكونت خانواده
3-3 عوامل اجتماعي به معناي عام
      3 -3-1- نظريه دوكيسم
       3-3-2- مرتون
       3-3-3-  ديدگاه روان كاوي و جرم
       3-3-4 - مكتب دفاع اجتماعي نوين
فصل چهارم
4- حوادث و عوامل اتفاقي
     4-1-1- تعريف جرايم اتفاقي
     4-2-1- تاريخچه جرايم اتفاقي
4-2-1- رابطه عوامل اتفاقي و جرم
4-2-2-   تبيين هاي جامعه شناختي
4-2-3- همرنگي  (تبيين ها ي روان شناختي و جامعه شناسي)
4-2-4- محيط اجتماعي و عوامل اتفاقي وقوع جرم
جمع بندي و نتيجه گيري
فهرست منايع و مأخذ


تعداد58صفحه

پرداخت و دانلود

فایل مورد نظر را به محض پرداخت همین حالا می توانید دانلود کنید ، پرداخت اینترنتی توسط تمام کارت های بانکی عضو شبکه شتاب امکان پذیر است.
درگاه بانک

بانک ملت
مبلغ قابل پرداخت 2,500 تومان

تمامی کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
پس از پرداخت و تکمیل مراحل خرید لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد.
برای پرداخت نیاز به شماره کارت بانک (شماره ی 16 رقمی روی کارت)، رمز دوم، کد cvv2 و تاریخ انقضا دارید که همه آنها به جز رمز دوم، روی کارت شما حک شده است. رمز دوم کارت خود را می توانید از شعبه یا دستگاه خودپرداز بانک صادرکننده کارت خود دریافت کنید.

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

نام فایلحجم فایل
-علل-اتفاقي-در-ارتكاب-جرم.zip119.6k
تمامی حقوق معنوی برای سایت محفوظ می باشد.
تماس باما
خروجی اخرین مطالب