دانلود پروژه سازه های بتنی

فهرست
معرفی پروژه..................................................................................................................................................................................................................... 3
سیستم باربر ساختمان............................................................................................................................................................................................ 4
مصالح مصرفی...................................................................................................................................................................................................... 4
آیین نامه ها............................................................................................................................................................................................................ 4
ترکیبات بار........................................................................................................................................................................................................... 4
تعیین ابعاد اولیه اعضاء سازه ............................................................................................................................................................................................ 6
ستون .................................................................................................................................................................................................................... 6
دال ....................................................................................................................................................................................................................... 7
تیر......................................................................................................................................................................................................................... 7
بارگذاری ثقلی ................................................................................................................................................................................................................. 8
بارمرده........................................................................................................................................................................................................................ 8
وزن واحد سطح اجزاء و مصالح مصرفی در طبقات.............................................................................................................................................. 8
وزن واحد سطح اجزاء و مصالح مصرفی در پشت بام و خرپشته .......................................................................................................................... 8
وزن واحد سطح دیوار های جان پناه پشت بام..................................................................................................................................................... 9
وزن واحد سطح دیوارهای جداکننده داخلی......................................................................................................................................................... 9
وزن واحد سطح دیوارهای محیطی (مجاور همسایه)........................................................................................................................................... 10
وزن واحد سطح دیوارهای محیطی ( نمای ساختمان ) ........................................................................................................................................ 10
وزن واحد سطح دیوارهای پله............................................................................................................................................................................ 11
وزن واحد سطح دیوارهای خرپشته..................................................................................................................................................................... 11
وزن واد سطح سرویس پله.................................................................................................................................................................................. 12
بار برف............................................................................................................................................................................................................... 13
بار زنده .................................................................................................................................................................................................................... 13
خلاصه وزن اجزاء و مصالح مصرفی سازه...................................................................................................................................................................... 13
کاهش بارهای زنده......................................................................................................................................................................................................... 14
کاهش سربار تیرها.............................................................................................................................................................................................. 14
کاهش سربار ستون ها.......................................................................................................................................................................................... 15
بارگذاری جانبی ............................................................................................................................................................................................................. 18
باد....................................................................................................................................................................................................................... 18
زلزله................................................................................................................................................................................................................... 21
توزیع نیروی زلزله در ارتفاع ساختمان............................................................................................................................................................................ 23
لنگر پیچشی ناشی از نیروی جانبی.................................................................................................................................................................................. 24
تعیین مختصات مرکز جرم .................................................................................................................................................................................. 24
تعیین مختصات مرکز سختی............................................................................................................................................................................... 25
کنترل تغییر مکان جانبی نسبی طبقات............................................................................................................................................................................. 26
طراحی تیر...................................................................................................................................................................................................................... 27
طراحی ستون.................................................................................................................................................................................................................. 36
طراحی دال..................................................................................................................................................................................................................... 45
تعیین مقادیر حداکثر لنگر خمشی ، در واحد عرض نوار میانی.................................................................................................................................. 46
تعیین مقادیر حداکثر لنگر خمشی ، در واحد عرض نوار کناری................................................................................................................................ 51
کنترل برش در دال.................................................................................................................................................................................................... 52
کنترل تغییر شکل دال................................................................................................................................................................................................ 52
آرماتورگذاری ویژه در دا لهای با تیر........................................................................................................................................................................ 54
طراحی تیر پله ................................................................................................................................................................................................................ 56
طراحی فنداسیون نواری محور 1
طرح هندسی فنداسیون.............................................................................................................................................................................................. 58
طرح سازه ای فنداسیون ............................................................................................................................................................................................. 59
کنترل برش در حالت حدی نهایی مقاومت برای عملکرد یک طرفه (برش ساده) ...................................................................................................... 60
کنترل برش در حالت حدی نهایی مقاومت برای عملکرد دو طرفه (برش پانچینگ) .................................................................................................. 61
تعیین آرماتور های خمشی فنداسیون......................................................................................................................................................................... 63

معرفی پروژه
در پروژه حاضر یک ساختمان بتنی چهار طبقه ، با کاربری مسکونی تحلیل و طراحی می شود . مشخصات
2.40 و ارتفاع m 3.20 ، ارتفاع خرپشته m کامل ساختمان در شکل زیر نشان داده شده است . ارتفاع طبقات
می باشد. I 3 است. ساختمان در مشهد واقع شده و نوع زمین محل ، نوع m طبقه اولتعداد90صفحه

پرداخت و دانلود

فایل مورد نظر را به محض پرداخت همین حالا می توانید دانلود کنید ، پرداخت اینترنتی توسط تمام کارت های بانکی عضو شبکه شتاب امکان پذیر است.
درگاه بانک

بانک ملت
مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان

تمامی کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
پس از پرداخت و تکمیل مراحل خرید لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد.
برای پرداخت نیاز به شماره کارت بانک (شماره ی 16 رقمی روی کارت)، رمز دوم، کد cvv2 و تاریخ انقضا دارید که همه آنها به جز رمز دوم، روی کارت شما حک شده است. رمز دوم کارت خود را می توانید از شعبه یا دستگاه خودپرداز بانک صادرکننده کارت خود دریافت کنید.

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

نام فایلحجم فایل
-های-بتنی.zip1.7 MB
concrete-project.zip1.4 MB
تمامی حقوق معنوی برای سایت محفوظ می باشد.
تماس باما
خروجی اخرین مطالب