تحقیق ـ وجود مستقل و رابط

چكيده
یکی دیگر از امتیازات حکمت متعالیه، تبیین وجود رابط و تمایز آن با وجود مستقل است. این تقسیم هم دربارۀ مفهوم وجود و هم دربارۀ حقیقت عینی وجود، می تواند مطرح شود. توضیح اینکه ما در ذهن خود، یک معنای اسمی و مستقل از وجود داریم که لفظ «هستی» در فارسی بر آن دلالت می کند و یک معنای حرفی و ربطی که لفظ «است» به آن اشاره دارد. مفهوم «هستی» دارای معنایی مستقل است و در قضیه یکی از دو طرف نسبت واقع می شود، برای مثال می گوییم: «انسان هست» یا «هستی اصیل است»؛ اما مفهوم «است» دارای معنای مستقلی نیست، بلکه برای ایجاد ارتباط بین دو مفهوم مستقل (موضوع و محمول) به کار می رود، مثلاً می گوییم: «انسان نویسنده است». به وجود مستقل، وجود فی نفسه و به وجود رابط وجود فی غیره نیز گفته می شود.
اشیای خارجی ظاهراً وجودات مستقل هستند، اما بر اساس مبانی حکمت متعالیه، همه موجودات غیر از حق تعالی که که ممکن الوجود و معلولند، وجودشان عین فقر و ربط به علت یعنی خداوند می باشد.122

اين‌‌كه عنوان (فلسفه اسلامي) صرفا يك نام است يا توصيفي است حقيقي، مسئله‌‌اي است در خور بحث. در اين مقاله، ابتدا مجموعه‌‌اي كه تحت اين عنوان شناخته مي‌‌شود معرفي مي‌‌گردد و سپس نشان داده مي‌‌شود كه عنوان مذكور صرفا نام اين مجموعه نيست، بلكه توصيف حقيقي آن است؛ يعني، مجموعه مذكور هم حقيقتا فلسفه است و هم حقيقتا اسلامي. بدين منظور، دو نوع نقش براي آموزه‌‌هاي ديني در فلسفه فرض مي‌‌شود، كه يك نوع با ماهيت فلسفي فلسفه سازگار نيست و نوع ديگر سازگار است. در مرحله بعد، با تشريح نقش اخير دين در فلسفه، براي دين حداقل چهار نحو تأثير سازگار در فلسفه تصوير مي‌‌شود. در نهايت، نشان داده مي‌‌شود كه دين اسلام در فلسفه مورد بحث چنين تأثيراتي داشته است، پس فلسفه مذكور حقيقتا اسلامي است.

مقدّمه
پيش از هر بحثي، بايد توجه داشت كه در فرهنگ اسلامي عنوان (فلسفه اسلامي) به مجموعه‌‌اي از مسائل اطلاق مي‌‌شود كه در باب امور عامه، خداشناسي، علم‌‌النفس، معرفت‌‌شناسي و دين‌‌شناسي مطرح مي‌‌شوند، كه باب امور عامه يا الهيات بالمعني الاعم خود شامل مباحثي است همچون احوال كلي وجود، وجود مستقل و رابط، وجود ذهني، مواد ثلاث، جعل، ماهيت، وحدت و كثرت، عليت، قوه و فعل، ثبات و سيلان، علم و عالم و معلوم و مقولات عشر؛ و باب خداشناسي يا الهيات بالمعني الاخص شامل مباحثي است همچون اثبات ذات، توحيد، مباحث كلي صفات، اثبات تك تك صفات نظير علم و قدرت و حيات و اراده و كلام و سمع و بصر و توضيح نحوه هريك از اين صفات و مسائل ناشي از هر يك از صفات مانند قضا و قدر و لوح و قلم و عرش و كرسي و جبر و تفويض و بالاخره مباحث مربوط به افعال نظير اثبات عوالم مجرد، حل مشكل شرور، دوام فيض و حدوث عالم؛ و باب علم‌‌النفس شامل مباحثي است همچون تعريف نفس، اثبات وجود نفس، اثبات جوهريت نفس، اثبات تجرد نفس، حدوث يا قدم نفس، قواي نفس و شئون آن‌‌ها، نحوه ارتباط قواي نفس با نفس و بالاخره بقاي نفس پس از مرگ؛ و معرفت‌‌شناسي شامل مباحثي است كه عمدتا در كتب برهان و به طور پراكنده مطرح‌‌اند و بابي به آن اختصاص نداده‌‌اند و بالاخره باب دين‌‌شناسي فلسفي شامل مباحثي است همچون حقيقت مرگ، بطلان تناسخ، اثبات معاد، عالم برزخ يا مثال منفصل، حقيقت حشر، حقيقت قيامت، حقيقت ميزان و حساب، حقيقت سعادت و شقاوت، حقيقت بهشت و جهنم، حقيقت وحي، لزوم وحي، مسئله نبوّت و از همه مهم‌‌تر مسئله معاد جسماني.
مجموعه فوق، يا دست‌‌كم بخش اعظم آن، در بسياري از كتاب‌‌هاي مهم فلسفي - از شفاي ابن‌‌سينا، كه اولين كتاب مفصل فلسفي است، تا اسفار صدرالمتألهين، كه مهم‌‌ترين كتاب مفصل فلسفي در چهار سده اخير است و نيز در بسياري از كتب مهم في‌‌مابين - مطرح است و هر فيلسوفي، به فراخور مباني و طرز فكر خود، درباره آن‌‌ها نظر دارد و طبعا بسياري از اين مسائل در اثر بحث‌‌ها و چالش‌‌ها، در طول تاريخ فلسفه اسلامي، پيوسته دگرگون شده‌‌اند و در نهايت، عمده آن‌‌ها در نظام فلسفي صدرالمتألهين، حكمت متعاليه، كمال يافته و تثبيت شده‌‌اند و از آن پس كمتر جرح و تعديل يافته‌‌اند. مقصود از (فلسفه اسلامي) مجموعه مذكور است از بدو پيدايش تا حال حاضر با همه تغيير و تحولاتي كه در طول اين مدت در آن راه يافته است. اكنون به پرسش نخست بپردازيم.


تعداد32صفحه

پرداخت و دانلود

فایل مورد نظر را به محض پرداخت همین حالا می توانید دانلود کنید ، پرداخت اینترنتی توسط تمام کارت های بانکی عضو شبکه شتاب امکان پذیر است.
درگاه بانک

بانک ملت
مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

تمامی کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
پس از پرداخت و تکمیل مراحل خرید لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد.
برای پرداخت نیاز به شماره کارت بانک (شماره ی 16 رقمی روی کارت)، رمز دوم، کد cvv2 و تاریخ انقضا دارید که همه آنها به جز رمز دوم، روی کارت شما حک شده است. رمز دوم کارت خود را می توانید از شعبه یا دستگاه خودپرداز بانک صادرکننده کارت خود دریافت کنید.

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

نام فایلحجم فایل
-وجودمستقل-و-رابط.zip131.6k
تمامی حقوق معنوی برای سایت محفوظ می باشد.
تماس باما
خروجی اخرین مطالب