مقايسه رضايت شغلي پزشكان در بين بخشهاي عمومي و خاص


چکیده
هدف از تحقیق حاضر بررسی مقایسه رضایت شغلی در بین پزشکان در بخش های خاص و عمومی شهرستان ابهر است که فرضیه عنوان شده به این صورت است که در بین رضایت شغلی پزشکان و بخش های خاص و عمومی شهرستان ابهر تفاوت معنی داری وجود دارد که جهت سنجش آزمون رضایت شغلی استفاده گردیده و جامعه مورد مطالعه پزشکانی که در بخش های خاص و عمومی مشغول به فعالیت هستند که طبق آمار بدست آمده 80 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده که 40 نفر از پزشکان در بخش های خاص و 40 نفر در بخش های عمومی که جهت سنجش فرضیه ها از روش آماری t متغیر مستقل استفاده گردیده که نتایج بدست آمده مشخص می کند که بین رضایت شغلی پزشکان در بخش های خاص و عمومی تفاوت معنی داری وجود دارد و سطح معنی داری آن برابر 05/0

 

مقدمه
غیر از زندگی خانوادگی زندگی شخصی و رضایت از آن در رشد اجتماعی افراد موثر خواهد بود . بعد از اینکه جوانان شغلی را انتخاب می کنند باید یاد بگیرند که چگونه تکالیف آن را خوب انجام دهند و با همکاران و وظایف و مسئولیت های خود کنار بیایند و به در خواستهای کارفرمایان پاسخ دهند و تمایلات خودشان را حفظ کنند که به رضایت شغلی دست پیدا کنند .
در صورتی که تجربیات کاری خوب پیش برود و بزرگسالان شایستگی های تازه ای را پرورش دهند و احساس موفقیت می کنند ، دوستان جدیدی پیدا می کنو و از لحاظ مالی مستقل و ایمن می شوند و همانگونه که قبلاً دیدیم در مورد زنان و همین طور مردان که به رشد شغلی همسرشان کمک می کنند .


چكيده 7
فصل اول :كليات تحقيق
مقدمه 9 بيان مساله 12 
اهداف تحقيق 13 فرضيه تحقيق 14 
فصل دوم : پيشينه وادبيات تحقيق 15 
انتخاب كردن يك شغل 16 عوامل تاثير گذاري برانتخاب شغل 18 تاثيرات خانواده 21 
معلمان 22
كليشه سازي هاي جنسيت 23
زندگي شغلي 26 
رضايت شغلي 28
رشد شغلي 31 تغييرشغل در ميانسالي 35
بيكاري 36 
برنامه ريزي براي باز نشتگي 38
تركيب كار و خانواده 43
رشد شغلي 44
زنان و اقليتهاي قومي 47
تفاوتهاي فردي دركار 51 تفاوتهاي فردي در عملكرد شغلي 53
وراثت 56 
آثار نابهنجاريهاي كروموزمي 57 محيط 59 روشهاي سنجش تفاوتهاي فردي 61 گزينش نيروي انساني 65
شيوه هاي سنتي انتخاب كاركنان 66
فرضيه هاي مربوط به فرد و شغل 70 
آزمون هاي استخدامي 71 
مراحل برنامه آزمون ها استخدام داوطلبان شغل 72 
فصل سوم : روش تحقيق 73
جامعه مورد مطالعه 74
روش نمونه گيري 74
ابزار اندازگيري در تحقيق 75 
روش تحقيق 76 فصل چهارم : يافته ها و تجزيه و تحليل آنها 78
جدول 2-4 بررسي مقايسه رضايت شغلي در بين دو گروه پزشگان در بحث هاي خاص و عمومي 79
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري 84 بحث و نتيجه گيري 85
پيشنهادات 87
محدوديت ها 88 
منابع و ماخذ 89

 
 
تعداد 100 صفحه كاملا مرتب شده  

پرداخت و دانلود

فایل مورد نظر را به محض پرداخت همین حالا می توانید دانلود کنید ، پرداخت اینترنتی توسط تمام کارت های بانکی عضو شبکه شتاب امکان پذیر است.
درگاه بانک

بانک ملت
مبلغ قابل پرداخت 8,000 تومان

تمامی کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
پس از پرداخت و تکمیل مراحل خرید لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد.
برای پرداخت نیاز به شماره کارت بانک (شماره ی 16 رقمی روی کارت)، رمز دوم، کد cvv2 و تاریخ انقضا دارید که همه آنها به جز رمز دوم، روی کارت شما حک شده است. رمز دوم کارت خود را می توانید از شعبه یا دستگاه خودپرداز بانک صادرکننده کارت خود دریافت کنید.

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

نام فایلحجم فایل
-رضايت-شغلي-پزشكان-در-بين-بخشه141.8k
تمامی حقوق معنوی برای سایت محفوظ می باشد.
تماس باما
خروجی اخرین مطالب