بررسي باورها و اعتقادات از زايمان تا 7 سالگي كودك

مقدمه 
باورها و اعتقادات از ديدگاه مردم شناسي از اهميت ويژه اي برخوردارند هر باور و آيين و سنتي كه در يك جامعه وجود دارد در واقع در پاسخ به نيازهاي مادي و معيشتي آن قوم و جامعه به وجود آمده اند.
مالينوفسكي انسان شناسي انگليس شيوه درست مطالعه فرهنگ و تمدن هر قوم را با در نظر گرفتن تمامي آن به عنوان يك مجموعه و مطالعه هر يك از عناصر آن دانسته مالينوفسكي مي گويد هر عاملي در يك تمدن و فرهنگ داراي كاركردي است نسبت به كل مجموعه و كاركرد آن برآوردن نيازهاي اساسي انسان است (فربد- محمد صادق – مباني انسان 1380 ص124).
 مطالعه در زمينه باورها و اعتقادات مختلف جز فرهنگ يك قوم محسوب مي شوند و فرهنگ چكيده هاي تلاش انسان در روند تاريخ براي پاسخ به نيازهاي مادي و معنوي است كه از نسلي به نسل ديگر منتقل مي شوند.
در اين پژوهش سعي شده است باورها و اعتقادات مختلف مردم روستاي طولاب را از زايمان تا 7 سالگي كودك مورد بررسي قرار دهيم بنابراين نخستين مرحله در اين خصوص جمع آوري و گرداوري اين باورها و اعتقادات است كه در مرحله بعدي به صورت مطلوب و منطقي دسته بندي شوند . 
توليد مثل وزاد و ولد و تولد نوزادان از قرنهاي اوليه حيات بشر تا به امروز وجود داشته و آيين ها و مراسمات و باورها و اعتقادات مختلفي اجرا شده در اين تحقيق كه به بررسي باورها و اعتقادات و آداب و رسوم روستاي طولاب از زايمان تا 7 سالگي كودك پرداخته شده در فصل اول اين تحقيق كليات تحقيق كه شامل طرح مسأله ضرورت انتخاب موضوع اهداف كلي و جزيي تحقيق استفاده از روش مشاهده مشاركت آميز مصاحبه و ابزار مختلف تحقيق دوربين عكاسي – مشاهده ميداني در قلمرو محدود و مشخص روستاي طولاب به عنوان محدوده تحقيق ذكر شده سوالات و مشكلات تحقيق كه پژوهشگر با آن مواجه بوده در اين فصل ذكر شده .
روش تحقيق 
در اين تحقيق از روش مشاهده مشاركت آميز در ميدان تحقيق در روستاي طولاب) و چهارچوب اصلي روش تحقيق مصاحبه با اهالي منطقه به صورت اتفاقي با اقشار مختلف روستا (به ويژه افراد مسن و بيشتر از زنان) بعمل آمده است.
ابزار پژوهش 
ابزار مورد استفاده در اين پژوهش در درجه اول مصاحبه با اهالي منطقه مشاهده مشاركت آميز در روستا استفاده از دوربين عكاسي – كتابهاي مختلف – نقشه هاي منطقه مورد نظر – پژوهش هاي انجام گرفته در ساير مناطق در رابطه با موضوع 
قلمرو تحقيق 
قلمرو تحقيق روستاي طولاب در قسمت انتهاي دهستان ميشخاص واقع در بخش مركزي شهرستان ايلام قرار دارد و به عنوان قلمرو تحقيق مورد بررسي قرار گرفته و اهالي منطقه شامل كساني كه در روستا ساكن و يا مهاجر هستند در قلمرو تحقيق براي مصاحبه انتخاب مي شوند.
زمان تحقيق 
تحقيق در بهار سال 1388 يعني از ابتداي فروردين در روستاي طولاب به طور مستقيم شروع شده و در نيمه اول خرداد اين سال پايان يافته .
چكيده تحقيق 1
مقدمه 3
فصل اول : كليات تحقيق 
بيان مسئله 5
ضرورت انتخاب موضوع 7
پيشينه تحقيق 8
اهداف تحقيق 10
روش تحقيق 11
ابزار تحقيق 11
قلمرو تحقيق 11
زمان تحقيق 11
سوالات تحقيق 12
مشكلات تحقيق 13
فصل دوم : چهارچوب نظري تحقيق 
كاركرد گرايي 14
تعريف فنكسيون يا كاركرد 15
مفهوم كاركرد 16
اصول كاركردگرايي 17
فصل سوم : معرفي كلي روستا 
راهنماي مسافرين جهت سفر به روستاي طولاب 20
معرفي شهرستان ايلام 22
موقعيت جغرافيايي روستاي طولاب 24
علل پيدايش روستا 25
موقعيت طبيعي روستا 26
شرايط اقليمي روستاي طولاب 27
حداكثر و حداقل دما 27
عوارض مهم طبيعي روستاي طولاب 27
جمعيت روستاي طولاب 29
تاسيسات و خدمات روستاي طولاب 30
وجه تسميه 33
مذهب مردم روستاي طولاب 33
زبان مردم روستاي طولاب 33
وضعيت اشتغال مردم روستاي طولاب 34
ساخت قدرت در روستاي طولاب 37
فصل چهارم : يافته هاي تحقيق 
اعتقادات و باورها هنگام زايمان در روستاي طولاب 38
اعتقادات و باورها در دوران حاملگي قبل از تولد كودك 39
بچه ميري – سقط جنين 41
آيين روشن كردن چراغ 44
زايمان و تولد كودك 45
ناف بريدن كودك 47
تغذيه و تابوهاي غذاي 50
رسم پخت آش هفتلان 51
رسم پخت آش سرچلگانه 52
لباس نوزاد در چهل روزگي 53
اعتقادات و باورها مربوط چهل روز اول زندگي 54
دندان در آوردن كودك و پخت آش دامو 57
سوراخ كردن گوش نوزاد دختر 59
از شير گرفتن كودك 60
مراسم ختنه به صورت سنتي 61
مدرسه و تحصيل كودكان در روستاي طولاب 63
تحليل كاركردي باورهاي روستاي طولاب 65
منابع و ماخذ 67
منابع پايان نامه اي 68
فهرست مصاحبه شوندگان 69
پيوست ها 
 
تصوير شماره 1 : ورودي روستاي طولاب 
تصوير شماره 2: مسير جاده اي روستاي طولاب 
تصوير شماره 3: منظره اي از طبيعت روستاي طولاب 
تصوير شماره 4: سياه چادر و زندگي عشايري در روستاي طولاب 
تصوير شماره 5: پژوهشگر در حال مصاحبه با خانم رباب منوچهري قابله روستا 
تصوير شماره 6: مدرك مامايي محلي قابله روستا مورد تأييد سازمان بهداشت استان ايلام 
تصوير شماره 7: چند نمونه از وسايل بهداشتي كه سازمان بهداشت استان در اختيار قابله محلي قرار داده جهت بريدن ناف نوزاد 
تصوير شماره 8: پژوهشگر در كنار جمعي از اهالي روستاي طولاب 
تصوير شماره 9 : پژوهشگر در حال مصاحبه با دونفر از بزرگان روستاي طولاب 
تصوير شماره 10 : پژوهشگر در حال مصاحبه با دو نفر از زنان روستاي طولاب 
تصوير شماره 11: پژوهشگر در حال مصاحبه با يكي از بزرگان روستاي طولاب 
تصوير شماره 12: دو نفر از اهالي روستاي طولاب سمت چپ بهرام اسديان سمت راست ابراهيم اسديان 
 تصوير شماره 13: مرد روستاي در حال آبياري درختان گردو 
تصوير شماره 14: زن روستاي طولاب در حال مشك زدن 
تصوير شماره 15: زن روستاي طولاب در حال پخت نان محلي 
تصوير شماره 16: زن روستاي طولاب در حال ساخت صنايع دستي 
تصوير شماره 17: مرد روستاي طولاب در حال جمع آوري علوفه مورد نياز دام 
تصوير شماره 18: زن روستاي طولاب در حال چوپاني 
 
 
 
 
تعداد 80 صفحه كاملا مرتب شده 


پرداخت و دانلود

فایل مورد نظر را به محض پرداخت همین حالا می توانید دانلود کنید ، پرداخت اینترنتی توسط تمام کارت های بانکی عضو شبکه شتاب امکان پذیر است.
درگاه بانک

بانک ملت
مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان

تمامی کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
پس از پرداخت و تکمیل مراحل خرید لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد.
برای پرداخت نیاز به شماره کارت بانک (شماره ی 16 رقمی روی کارت)، رمز دوم، کد cvv2 و تاریخ انقضا دارید که همه آنها به جز رمز دوم، روی کارت شما حک شده است. رمز دوم کارت خود را می توانید از شعبه یا دستگاه خودپرداز بانک صادرکننده کارت خود دریافت کنید.

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

نام فایلحجم فایل
-باورها-و-اعتقادات-از-زايمان-ت1 MB
تمامی حقوق معنوی برای سایت محفوظ می باشد.
تماس باما
خروجی اخرین مطالب