بررسي رضايتمندي دانشجويان دانشگاه تبريز

چكيده: 
امروزه پديده ورزش به عنوان يك ضرورت انكار ناپذير و نياز اساسي و زير بنايي همه جوامع بطور چشمگيري مورد توجه همگان قرار گرفته است و كشورهاي مختلف برنامه هاي وسيعي را براي توسعه ورزش در جوامع خود طراحي و اجرا مي كنند، به اين منظور به بررسي وضعيت اماكن و تجهيزات ورزشي و منابع انساني و تاثير آنها بر ميزان مشاركت ورزش دانشجويان پرداخته مي شود. 
تحقيق حاضر به بررسي رضايتمندي دانشجويان تربيت بدني دانشگاه تبريز از امكانات علمي، عملي و منابع انساني در سال تحصيلي 88- 1387 مي پردازد. جامعه آماري اين تحقيق، دانشجويان تربيت بدني دانشگاه تبريز مي باشد و نمونه آماري نيز برابر با جامعه آماري مي باشد. 
جمع آوري اطلاعات با استفاده از توزيع پرسشنامه در ميان دانشجويان تربيت بدني صورت گرفت و سپس اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. 
نتايج تحقيق حاكي از آن است كه: 3/74 درصد از دانشجويان تربيت بدني ميزان رضايتمندي‌شان از امكانات علمي، عملي و منابع انساني در حد متوسط، 8/17 درصد در حد ضعيف و 9/7 درصد در حد خوب مي باشد. 
همچنين اختلاف معني داري در ميزان رضايتمندي بين دانشجويان دختر و پسر ورودي سالهاي مختلف ديده نمي‌شود.
 
فهرست مطالب
عنوان صفحه 
فصل اول- مقدمه و طرح تحقيق
مقدمه
بيان مساله
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
- هدف كلي
- هدف جزئي
فرضيه هاي تحقيق
محدوديت هاي تحقيق
- محدوديت هاي قابل كنترل
- محدوديت هاي غير قابل كنترل
تعريف واژگان
فصل دوم- مباني نظري و پيشينه‌ي تحقيق
 مقدمه
بهره وري
آمار
- آمار اماكن و تاسيسات ورزشي
- زمان بهره برداري از اماكن و تاسيسات ورزشي
- آمار منابع انساني
پايه هاي علمي
- تحقيقات انجام شده در داخل كشور
- تحقيقات خارج از كشور
فصل سوم
مقدمه
روش تحقيق
جامعه آماري و نمونه آماري
روش جمع آوري اطلاعات و وسيله جمع آوري
روش تجزيه تحليل اطلاعات
فصل چهارم
فصل پنجم
مقدمه
يافته هاي تحقيق
بحث و نتيجه گيري
 
 
 
تعداد 70 صفحه كاملا مرتب شد  

پرداخت و دانلود

فایل مورد نظر را به محض پرداخت همین حالا می توانید دانلود کنید ، پرداخت اینترنتی توسط تمام کارت های بانکی عضو شبکه شتاب امکان پذیر است.
درگاه بانک

بانک ملت
مبلغ قابل پرداخت 4,500 تومان

تمامی کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
پس از پرداخت و تکمیل مراحل خرید لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد.
برای پرداخت نیاز به شماره کارت بانک (شماره ی 16 رقمی روی کارت)، رمز دوم، کد cvv2 و تاریخ انقضا دارید که همه آنها به جز رمز دوم، روی کارت شما حک شده است. رمز دوم کارت خود را می توانید از شعبه یا دستگاه خودپرداز بانک صادرکننده کارت خود دریافت کنید.

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

نام فایلحجم فایل
-رضايتمندي-دانشجويان-دانشگاه-ت79.8k
تمامی حقوق معنوی برای سایت محفوظ می باشد.
تماس باما
خروجی اخرین مطالب