بررسي همبستگي بين هوش و خلاقيت دانش آموزان

چكيده :
در اين تحقيق به بررسي رابطة هوش و خلاقيت و همچنين مقايسة بهرة هوشي و خلاقيت دانش‌آموزان دختر و پسر پرداخته شده است.
جامعه آماري ما در اين تحقيق دانش‌آموزان دبيرستاني شهرستان اسلامشهر مي‌باشد.
حجم نمونه ما در اين تحقيق 100 نفر مي‌باشد كه از اين 100نفر پسر 50 نفر و 50 دختر مي‌باشند.
و جهت انتخاب نمونه‌ها از نمونه‌گيري خوشه‌اي استفاده شده است.
در اين پژوهش از آزمونهاي ريون براي سنجش هوش و آزمون خلاقيت تورنس جهت شنجش خلاقيت دانش‌آموزان مقطع دبيرستانهاي شهرستان‌ اسلامشهر استفاده گرديده است.
در اين پژوهش چهار فرضيه مطرح گرديده است.
1- بين ميزان بهرة هوشي و خلاقيت دانش‌آموزان پسر همبستگي وجود دارد. نتايج تحيق حاضر نشان مي‌دهد كه ضريب همبستگي محاسبه شده بين بهرة هشي و خلاقيت دانش‌آموزان پسر (43%) كه در سطح (1%) مي‌باشد،  معنادار  مي‌باشد. 
2- بين ميزان بهرة هوشي و  خلاقيت دانش‌آموزان دختر همبستگي وجود دارد. نتايج تحقيق حاضر نشان مي‌دهد كه ضريب همبستگي محاسبه شده بين ميزان بهرة هوشي و خلاقيت دانش‌ آموزان دفتر (9%) كه در سطح (1%) مي‌باشد، معنادار است.
مقدمه 4
بيان مسئله 8
اهميت تحقيق 10
اهداف تحقيق 10
فرضيه‌هاي تحقيق 11
تعاريف نظري و عملياتي واژه‌ها 11
فصل دوم :  (ادبيات و پيشينه تحقيق)
تعريف خلاقيت 14
ماهيت استعداد خلاق 16
رابطة خلاقيت و محيط خانوادگي 18
مردان و زنان خلاق 19
روشهاي پرورش خلاقيت 20
عوامل موثر بر خلاقيت‌ 22
تمركز به عنوان كليد خلاقيت 25
براي پرورش خلاقيت كنكاش مغزي بهترين خلاقيت است 25
محيط مساعد براي ايجاد رفتار خلاق 28
عواملي كه مانع خلاقيت مي‌شوند 29
خلاقيت و هوش 33
هوش چيست 38
تقسيمات و طبقه‌بندي هوش 38
عوامل موثر بر رشد و پرورش هوش 40
تحقيقات انجام شده 45
فصل سوم : (روش اجراي تحقيق
جامعه آماري 49
نمونه و روش نمونه‌گيري
ابزار اندازه‌گيري (اعتبار آزمون) 49
روش جمع‌آوري اطلاعات 51
روش آماري 52
فصل  چهارم : (تجزيه و تحليل داده‌ها)
توصيف داده‌ها 54
فصل پنجم :
مقدمه 62
خلاصة تحقيق 62
يافته‌هاي تحقيق 3
پيشنهادها 65
محدوديتها 66
منابع 68
ضمائم
 
 
تعداد صفحات 100 صفحه كاملا مرتب شده 


پرداخت و دانلود

فایل مورد نظر را به محض پرداخت همین حالا می توانید دانلود کنید ، پرداخت اینترنتی توسط تمام کارت های بانکی عضو شبکه شتاب امکان پذیر است.
درگاه بانک

بانک ملت
مبلغ قابل پرداخت 8,000 تومان

تمامی کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
پس از پرداخت و تکمیل مراحل خرید لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد.
برای پرداخت نیاز به شماره کارت بانک (شماره ی 16 رقمی روی کارت)، رمز دوم، کد cvv2 و تاریخ انقضا دارید که همه آنها به جز رمز دوم، روی کارت شما حک شده است. رمز دوم کارت خود را می توانید از شعبه یا دستگاه خودپرداز بانک صادرکننده کارت خود دریافت کنید.

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

نام فایلحجم فایل
-همبستگي-بين-هوش-و-خلاقيت-دانش88.2k
تمامی حقوق معنوی برای سایت محفوظ می باشد.
تماس باما
خروجی اخرین مطالب