دانلود مجموعه کامل گزارش کارهای دوره ی 6 ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی ، جهت اخذ پروانه وکالت و مشاوره حقوقی

فهرست مطالب

عنوان    صفحه
فصل اول : موضوعات حقوقی            
ابطال تقسیم نامه 1
تأدیه حقوقی سر قفلی و حق سبک و پیشه 7
توقیف عملیات اجرایی14
تخلیه18
رفع تصرف29
ابطال قرار داد 35
تعدیل اجاره بها 39
ابطال قولنامه 47
ابطال مبایعه  نامه 52
صحت معامله 59
اثبات مالکیت و پرداخت اجرة المثل 65
اثبات عقد بیع 70
فسخ معامله 73
فسخ معامله77
فسخ معامله  82
تحویل زمین   85
مطالبه وجه 89
مطالبه وجه 91
مطالبه وجه94
مطالبه وجه97
تقسیم ترکه 100
تجدید نظر از رای شورا 105
مطالبه حق بیمه عمر 109
اعتراض ثابت 115
اعتراض ثابت 119
وا خواهی 123
اعتراض بر ثبت 127
خلع ید 131
قلع و قمع 134
تغییر نام  138
ابطال آراء 140
اصلاح شناسنامه     149
تخلیه به لحاظ انتقال به غیر 152
الزام به تنظیم سند  158
الزام به تنظیم سند  163
انجام تعهد  166
تقسیم ترکه  173
ابطال قولنامه ، اثبات عقد بیع 177
فصل دوم : موضوعات خانواده            
استرداد جهیزیه 183
فسخ نکاح   187
حکم تمکین 189
تقلیل اقساط مهریه193
وا خواهی 195
ملاقات فرزند  198
مطالبه اجرة المثل     200
مطالبه یک برگ قبض اقساطی بابت خریدی 205
تجدید نظر خواهی 211
استرداد جهیزیه 215طلاق218
افزایش اجاره بها  221
اثبات نسب 229
تعیین تکلیف231
تهی ولد و اثبات نسب233
ثبت واقعه ازدواج 235
فصل سوم :‌موضوعات اطفال
تصادف منجر به فوت237
ایراد ضرب وشتم 240
ایراد ضرب عمدی 241
رابطه نا مشروع245
قتل غیر عمدی248
فصل چهارم :‌موضوعات اجرای احکام مدنی
فسخ قرارداد و مطالبه اجور معوقه251
خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی254
مطالبه سهم الارث258
الزام به ثبت نکاح262
خلع ید یک باب مغازه265
الزام به تنظیم سند270
الزام به تنظیم سند272
خلع ید و مطالبه اجرة المثل277
الزام به تنظیم سند279
مطالبه مهریه 282
اثبات مالکیت285
مطالبه وجه288
فصل پنجم : موضوعات دادگاه تجدید نظر  
زنان غیر محضر291
تغییر کاربری295
تصرف عدوانی298
تصرف عدوانی302
ایراد ضرب عمدی 304
تخریب و تصرف عدوانی307
شرکت د ر نزاع دسته جمعی311
قتل غیر عمدی 314
ممانعت از حق 317
تظاهر به وکالت  320
چک بلا محل326
جعل مهر شرکت  329
جعل سند 332
فروش مال غیر 335
انتقال منافع مال غیر  339
تهدید و فحاشی  342
اعساراز محکوم به  349
فصل ششم : موضوعات دادگاه جزائی
مصرف مشروبات الکلی355
تخفیف مجازات   357
خیانت در امانت 360
اخلال در نظم عمومی    363
ممانعت از ورود بازرسان    365
بی مبالاتی در امور حفار ی  369
حفاری غیر مجاز372
قواد ی   377
تخریب محصول کشاورزی   380
عدم ثبت واقعه ازدواج  383
ترک انفاق    385
فک پلمپ   387
کلاهبرداری   389
کلاهبردار ی( فروش مال غیر )   392
فروش مال غیر  397
رابطه نا مشروع 399
رابطه نا مشروع   402
رابطه نا مشروع و تمرد در مقابل دستور مامورین پلیس   406
خیانت در امانت   409
تصرف عدوانی    412
تحصیل مال  مسروقه    415
مشارکت د رایراد صدمه      417
فصل هفتم : موضوعات اجرای کیفر ی    
فراری دادن متهم و ایراد ضرب عمودی     420
جریمه دار نمودن عفت عمومی   422
ممانعت از حق   424
تصادف   426
تخفیف مجازات        428
تهیه و ساخت مشروبات الکلی   430
خیانت در امانت     432
خیانت در امانت        434
افتراء   438
اعتیاد    442
فحاشی   444
کیف قاپی  447
استفاده غیر مجا ز از برق    449
سرقت 451
سرقت453
سرقت  456
ایراد ضرب غیر عمد ی 458
وا خواهی 461


تعداد 461صفحه

پرداخت و دانلود

فایل مورد نظر را به محض پرداخت همین حالا می توانید دانلود کنید ، پرداخت اینترنتی توسط تمام کارت های بانکی عضو شبکه شتاب امکان پذیر است.
درگاه بانک

بانک ملت
مبلغ قابل پرداخت 15,000 تومان

تمامی کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
پس از پرداخت و تکمیل مراحل خرید لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد.
برای پرداخت نیاز به شماره کارت بانک (شماره ی 16 رقمی روی کارت)، رمز دوم، کد cvv2 و تاریخ انقضا دارید که همه آنها به جز رمز دوم، روی کارت شما حک شده است. رمز دوم کارت خود را می توانید از شعبه یا دستگاه خودپرداز بانک صادرکننده کارت خود دریافت کنید.

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

نام فایلحجم فایل
-کامل-گزارش-کارهای-دوره-ی--6-م1.6 MB
تمامی حقوق معنوی برای سایت محفوظ می باشد.
تماس باما
خروجی اخرین مطالب