دانلود پایان نامه بورس اوراق بهادار


فهرست مطالب

عنوان     صفحه
چکيده     1
فصل اول_ كليات تحقيق :
مقدمه    2
بيان موضوع    3
هدف و دلايل انتخاب    4
اهميت موضوع     5
فرضيه تحقيق     6
قلمرو تحقيق     8
متغيرهاي تحقيق     9
جمع آوري اطلاعات     11
 تعاريف و اصطلاحات    12

فصل دوم _ مباني نظري تحقيق :
مقدمه     14
بخش اول _ مفهوم سود و اجزاي صورت سود و زيان     18
عنوان     صفحه
سود حسابداري     18
نظريات پيرامون سود     19
سود تحققي و سود غير تحققي     21
مفهوم سود در گزارشگري مالي     26
اهداف گزارشگري سود     28
نقاط قوت سود حسابداري     28
نقاط ضعف سود حسابداري     29
نقش صورتهاي مالي در تحقق هدفهاي حسابداري     30
صورت سود و زيان     31
ماهيت درآمد     31
اندازه گيري درآمد     32
تحقق درآمد     35
مقاطع زماني شناسايي درآمد     35
ماهيت هزينه     37
اندازه گيري هزينه     38
زمان وقوع هزينه     39
بخش دوم - مفهوم بازده سهام و انواع بازده سهام
بازده سرمايه گذاري     41
عوامل مؤثر بر بازدهي     43
بازارهاي اوراق بهادار     45
كارايي بازار     45
سطوح كارايي بازار     46
استفاده كنندگان از صورتهاي مالي     48
بخش سوم -  تغييرات اجزاي صورت سود و زيان با بازده سهام
سود بعنوان وسيله اي براي پيش بيني     49
بخش چهارم -  مروري بر تحقيقات قبلي     54
عنوان     صفحه
فصل سوم – روش تحقيق
مقدمه     63
اهداف تحقيق     63
روش تحقيق     64
فرضيه تحقيق     66
جامعه آماري     69
نمونه آماري     69
متغيرهاي تحقيق     72
روش جمع آوري اطلاعات     72
روش آزمون فرضيات     73
محدوديتهاي تحقيق     75
فصل چهارم - تجزيه و تحليل داده ها
مقدمه     76
روش تجزيه و تحليل داده ها    76
فرضيه هاي تحقيق     77
نتايج آزمون فرضيه     79
فصل پنجم -  نتيجه گيري و پيشنهادات     93
مقدمه     93
پيشنهادات تحقيق     94
ساير پيشنهادات     96

تعداد صفحات 121


پرداخت و دانلود

فایل مورد نظر را به محض پرداخت همین حالا می توانید دانلود کنید ، پرداخت اینترنتی توسط تمام کارت های بانکی عضو شبکه شتاب امکان پذیر است.
درگاه بانک

بانک ملت
مبلغ قابل پرداخت 1,400 تومان

تمامی کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
پس از پرداخت و تکمیل مراحل خرید لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد.
برای پرداخت نیاز به شماره کارت بانک (شماره ی 16 رقمی روی کارت)، رمز دوم، کد cvv2 و تاریخ انقضا دارید که همه آنها به جز رمز دوم، روی کارت شما حک شده است. رمز دوم کارت خود را می توانید از شعبه یا دستگاه خودپرداز بانک صادرکننده کارت خود دریافت کنید.

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

تمامی حقوق معنوی برای سایت محفوظ می باشد.
تماس باما
خروجی اخرین مطالب