دانلود پایان نامه پروژه طراحي سيستم مكنده غلات

چکیده:

اين پروژه طراحي سيستم مكنده غلات مي باشد  كه اين سيستم غلات را از يك مخزن كشتي يا سيلو جدا كرده و به فاصله اي ديگر انتقال مي دهد. در واقع سيستم مكنده در صنايع زيادي كاربرد دارد كه كشاورزي يكي از آن موارد مي باشد. در واقع با پيشرفت روز افزون علم و تكنولوژي سيستم هاي مكنده نيز روز به روز پيشرفت مي كنند.
اين سيستم همزمان با اختراع اولين توربوجت در سال 1930 ابداع شد. در واقع اين توربوجت شامل كمپرسور گريز از مركز قطبي بود كه از يك كمپرسور محوري دو مرحله اي تغذيه مي شد. كه اوايل با مشكلاتي همراه بود كه يكي از اين مشكلات اين بود كه موتور وقتي خاموش مي شد كه بنزين تا آخر مي-سوخت. بعد از آن سيستم هاي مكنده بوجود آمد كه در آن كمپرسور عضو اصلي سيستم به شمار مي آيد. در حال حاضر مكنده ها با انواع قدرت و فشار موجود مي باشد.
در اين پروژه سعي بر آن است كه ابتدا به بيان تئوريهاي يك سيستم مكنده غلات مي پردازيم.
ما در اين پروژه با تكيه بر اصول علمي براي يك سيستم مكنده مقدار فشار مكنده و توان كمپرسور و قطر لوله را تعيين خواهيم كرد و در آخر نيز با ارائه نتايج پيشنهادهاي خود را براي بهتر شدن بازده سيستم ارائه خواهيم كرد.


فصل دوم
 سیستم های جا به جایی پنوماتیکی
2-1- مقدمه: [1]
سیستم های جابجایی پنوماتیکی بطور اساسی ساده و بصورت  مشخص مناسب برای انتقال مواد دانه دانه و پودر شده و … در کارخانجات مختلف می باشند.
تجهیزات سیستم عبارتند از یک منبع برای متراکم کردن گاز (معمولاً هوا)، یک دستگاه تغذیه، خطوط لوله انتقال و یک گیرنده برای جدا کردن مواد منتقل شده از گاز.
برای انتقال مواد می توان از فشار بالا یا پایین استفاده کرد. برای مواد نم دار از هوای خشک و برای موادی که قابلیت اشتعال دارند از گازهای خنثی مانند نیتروژن می توان استفاده کرد. یک امتیاز بسیار خاص برای این سیستم این است که اگر لازم باشد مواد منتقل شده را تا فشارهای بالا می توان در ظروف گیرنده نگهداری کرد.
2-2- انعطاف پذیری سیستم: [1]
با یک انتخاب مناسب و ترکیب درست تجهیزات می توان مواد را از یک مخزن یا سیلو به مکانی دیگر با فاصلۀ دلخواه انتقال داد. انعطاف پذیری این سیستم ها هم در طرح بندی هم در عملکرد ما را قادر می سازد تا از نقاط متعدد تغذیه مواد را در لولۀ مشترک انجام داده و آنها را در مخازن گیرنده تخلیه کنیم. خطوط لوله در این سیستم ها می توانند بطور عمودی یا افقی و یا ترکیبی از جهات مختلف قرار گیرند که با توجه به لولۀ اصلی این جهات تطبیق داده می شود. نرخ جریان مواد به طور پیوسته هم در خروجی و هم ورودی کنترل می شود که بیشتر این سیستم ها عمل کنترل را بصورت کاملاً اتوماتیک انجام می دهند. سیستم های جابجایی پنوماتیکی بطور منحصر بفردی تطبیق پذیر هستند این سیستم ها گسترۀ عظیمی از مواد را می توانند جابجا کنند این بدین معنی است که موادی که بالفعل خطرناک هستند نیز می توانند با این سیستم ها به طور کاملاً ایمنی جابجا شوند.
2-3- صنایع و مواد: [1]
تنوع عظیمی از مواد به فرم گرد یا دانه دانه و تعداد زیادی از واحدهای صنعتی برای جابجایی و انتقال مواد از این سیستم ها بهره می گیرند. این صنایع عبارتند از: 1- کشاورزی 2- معادن 3- شیمیایی 4- دارویی 5- صنایع غذایی و… مقادیر عظیمی از مواد در صنایع مختلف روزانه از این طریق جابجا می شوند مثلاً در صنایع کشاورزی حجم زیادی از محصولات از جمله گندم، جو، برنج و… جابجا می شوند. در صنایع غذایی برای انتقال آرد، شکر، قهوه و چای و… از سیستم های انتقال مواد پنوماتیکی استفاده می شوند. در صنعت پتروشیمی پودرهای ریز مانند سیمان، سولفات باریم و موادی از این قبیل از این طریق منتقل می شوند.
2-4- طریقۀ انتقال: [1]
یکی از مشکلات بزرگی که وجود دارد این است که چگونه مواد را از میان خطوط لوله انتقال دهیم ابتداباید مشخص شود که نحوۀ انتقال به شکل پیوسته است یا به شکل دسته اي.
2-4-1-  فاز رقیق: برای انتقال پیوسته ای یا دسته ای اگر سایز دسته بزرگ باشد دو روش وجود خواهد داشت. اگر موادی که قرار است منتقل شوند برای عبور از خطوط لوله در هوا به شکل معلق قرار گیرند به فاز رقیق مربوط می شود.
2-4-2- فاز غلیظ: اگر مواد در سرعت های پایین در هوا به شکل معلق قرار گیرند به فاز فشرده (غلیظ) ارجاع داده می شوند در این فاز نیز دو روش وجود خواهد داشت:
(1) حرکت در بستر جریان که در این روش مواد منتقل شده به شکل ریگ های روان از کف خطوط لوله جریان می یابند و در جاهایی مرسوم می باشد که مواد منتقل شونده مشخصۀ القایی خوبی نسبت به هوا داشته باشند.
(2) حرکت ضربانی: در این روش مواد منتقل شونده با خفۀ هوا تفکیک می شوند در جاهایی مورد استفاده قرار می گیرد که مواد قابلیت نفوذ خوبی داشته باشند.
2-4-3-  حرکت با سرعت هوا: در انتقال با فاز رقیق سرغت هوا یک مقدار نسبتاً زیادی می باشد که محدودۀ سرعت   برای پودرهای بسیار ریز   برای مواد دانه ای ریز و مقادیری بیشتر برای مواد با چگالی بالاتر در نظر گرفته می شود.
2-4-4- نرخ بارگذاری حجمی: نرخ بارگذاری حجمی یا غلظت یک پارامتر مفید برای تصور کردن جریان می باشد که عبارت است از نرخ دبي جرمی هوایی که مواد را منتقل می کند که به شکل بی بعد بیان می گردد. برای فاز رقیق بیشترین مقدار قابل حصول به طور نمونه 15 می باشد اگرچه این مقدار می تواند بیشتر شود اگر فاصلۀ انتقال مواد کمتر شود. برای حرکت در بستر جریان، نرخ بارگذاری حجمی بیشتر از 100 هم می تواند باشد.
البته اگر موادی قرار است منتقل شوند دارای گرادیان فشار   در هر   خطوط لولۀ افقی باشند. برای حرکت ضربانی استفاده از نرخ بارگذاری حجمی چندان مناسب نیست و بیشترین مقدار بدست آمده تقریباً 30 می باشد.
فصل سوم
انواع سيستم هاي انتقال مواد پنوماتيكي :
3-1- مقدمه: [1]
 انواع متعددی از سیستم های انتقال مواد پنوماتیکی در دسترس می باشند. اکثریت سیستم های متداول که مدام مورد استفاده قرار می گیرند در یک جا ثابت می شوند بسیاری از آنها با فشار منفی یا فشار مثبت و یا ترکیبی از هردوی آنها کار می کنند.
سیستم های باز و بسته: سیستم های باز به طور معمول برای انتقال مواد به کار می روند مخصوصاً اگر انتقال با هوا صورت گیرد و سیستم های بسته فقط در موارد بسیار خاص مورد استفاده قرار می گیرند مانندانتقال مواد آتش زا یا سمی
سیستم های مثبت و منفی: در این سیستم ها مواد می توانند مکیده یا دمیده شوند و هم فشار و هم خلا می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
سیستم های ثابت و متحرک: اکثریت این سیستم ها ثابت می باشند و در موارد خاص مانند بنادر از سیستم های متحرک استفاده می شود.در شكل 3-1 انواع سيستمهاي انتقال مواد پنوماتيكي بيان شده است.
 
شكل (3-1) انواع سيستمهاي انتقال مواد پنوماتيكي [1]
سیستم های فشار بالا و پایین: در سیستم های انتقال مواد پنوماتیکی فشارهایی حدود   و بیشتر را فشار بالا می گویند. البته برای راکتورهای شیمیایی فشارهای خیلی بالا مورد استفاده قرار می گیرد که در حدود   تا 300 می باشد.
3-2- سیستم های بسته: [1]
به طور حتم وظیفۀ انتقال مواد از محیط های کنترل شده برای سیستم های انتقال مواد انکار ناپذیر می باشد اگر توده مواد انتقال یافته قابلیت انفجار داشته باشد از نیتروژن و یا گازهای خنثی دیگر می توان برای انتقال استفاده کرد.
در یک سیستم باز انتقال مواد از یک محیط کنترل شده می تواند بسیار پر هزینه باشد اما در سیستم های بسته گاز به گردش در می آید و هزینۀ اشتعال در این سیستم ها به طور قابل توجهی کاهش می یابد. اگر موادی که می خواهیم منتقل کنیم پرتوزا یا سمی باشند سیستم های بسته انتقال آنها را با یک کنترل دقیق ممکن می سازد در شکل 3-2  یک چرخۀ انتقال مواد پنوماتیکی نشان داده شده است.
 
تعداد صفحات 76


پرداخت و دانلود

فایل مورد نظر را به محض پرداخت همین حالا می توانید دانلود کنید ، پرداخت اینترنتی توسط تمام کارت های بانکی عضو شبکه شتاب امکان پذیر است.
درگاه بانک

بانک ملت
مبلغ قابل پرداخت 1,200 تومان

تمامی کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
پس از پرداخت و تکمیل مراحل خرید لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد.
برای پرداخت نیاز به شماره کارت بانک (شماره ی 16 رقمی روی کارت)، رمز دوم، کد cvv2 و تاریخ انقضا دارید که همه آنها به جز رمز دوم، روی کارت شما حک شده است. رمز دوم کارت خود را می توانید از شعبه یا دستگاه خودپرداز بانک صادرکننده کارت خود دریافت کنید.

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

تمامی حقوق معنوی برای سایت محفوظ می باشد.
تماس باما
خروجی اخرین مطالب