پروژه درس آز اندازه گيري دقيق و كنترل كيفيت


مقدمه 
پيشرفت اقتصادي ،‌ اجتماعي و تحقق هدفهاي مورد نظر انسان ، مستلزم تخصيص مناسب منابع محدود مانند نيروي كار ،‌مديريت ، سزمايه ، ارز و منابع طبيعي است. 
با توجه به اهداف متفاوت متفاوت هر كشور ، اين منابع محدود بايستي در جهت تحقق هدفهاي اقتصادي اجتماعي همان كشور به كار گرفته شود . بكارگيري تمامي‌منابع محدود در جهت نيل به يك هدف موجب عدم دسترسي به آن منابع در ديگر موارد مي‌شود . بنابرايناستفادة منطقي و ثنر بخش از منابع امكان پيگيري هدفهاي بيشتري را فراهم مي‌كند . 
برنامه ريزي توسعه اقتصادي و اجتماعي مستلزم تعيين هدفها و اولويت‌ها و استفاده ثمر بخش و كارآمد از منابع محدود است . پس از تعيين هدفها و اولويتها و استفاده ثمربخش و كارآمد از منابع محدود است . پس از تعيين هدفها يكدوزماني ، بايد اثرهاي هر طرح مشخص سرمايه گذاري ، در جهت نيل به هدفها بررسي و سنجيده شود . 


فهرست
شرح
مقدمه پروژه 4
فاز 1 ( مطالعه بازار ) 
مقدمه   6
معرفي محصول    7 
برنامه اقتصادي و سياستهاي دولت  ………………....14 
كالاهاي جانشين و رقيب محصول   ………………..16
عقايد مشتريان و مصرف كنندگان    ……………..17  
توليد كنندگان آسياب / مخلوط كن ………....18
روند واردات وصادرات آسياب مخلوط كن ………….19
روند توليد آسياب / مخلوط كن در كشور   …………..26
محاسبة تقاضاي داخلي برآورده شده ………….27
پيش بيني تقاضاي در آينده ……….....28
تعيين سهم بازار قابل كسب   …………...29
برآورد قيمت قابل عرضه به بازار …  29
فاز 2 ( بررسي فني ) 
جايابي ( انتخاب محل كارخانه ) …  32
نمودار گردشي فرآيند …… 41
شرح       
ليست قطعات  …………………........63
برگه مسير   ….75
نقشه‌هاي فني ………………......82
ليست ماشين آلات و تجهيزات 
محاسبه ماشين آلات …………………….100
نمودار سازماني   
محاسبة نيروي انساني و جدول نيروي انساني 117
محاسبه فضاي مورد نياز 
جانمايي كلي و جانمايي كارگاهي 
فاز 3 ( بررسي مالي ) 
بررسي مالي 140
سرمايه گذاري ثابت 141
اجزاي سرمايه گذاري ثابت 141
جمع بندي اجزاء و برآورد سرمايه ثابت 151
هزينه هاي عملياتي 152
سرمايه در گردش 158
جريان نقدينگي 171
برآورد صورتحساب سود و زيان 172
ترازنامه 177
شرح  
دياگرام جريان نقدينگي 178
فاز 4 ( تجزيه و تحليل اقتصادي ) 
بررسي اقتصادي 180
نقطه سربه سر 181
شاخصها 184
 
تعداد 190 صفحه کاملا مرتب شده 


پرداخت و دانلود

فایل مورد نظر را به محض پرداخت همین حالا می توانید دانلود کنید ، پرداخت اینترنتی توسط تمام کارت های بانکی عضو شبکه شتاب امکان پذیر است.
درگاه بانک

بانک ملت
مبلغ قابل پرداخت 5,500 تومان

تمامی کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
پس از پرداخت و تکمیل مراحل خرید لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد.
برای پرداخت نیاز به شماره کارت بانک (شماره ی 16 رقمی روی کارت)، رمز دوم، کد cvv2 و تاریخ انقضا دارید که همه آنها به جز رمز دوم، روی کارت شما حک شده است. رمز دوم کارت خود را می توانید از شعبه یا دستگاه خودپرداز بانک صادرکننده کارت خود دریافت کنید.

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

تمامی حقوق معنوی برای سایت محفوظ می باشد.
تماس باما
خروجی اخرین مطالب