دانلود پایان نامه بررسي مالي مجتمع صنعتي سيمان آبيك

چكيده :
موضوع تحقيقي كه در پيش روي شماست حاصل بررسي سيستم خريد و انبارداري در مجتمع صنعتي سيمان آبيك مي باشد كه هدف از انتخاب آن اولاً آشنايي با نحوه انجام عمليات خريد و سفارشات در يك مجتمع صنعتي و توليدي و ثانياً چگونگي عمليات  نگهداري ، و سرويس دهي انبار در يك مجتمع صنعتي و توليدي مي باشد . 
در طي بررسي سيستم خريد و انبارداري در مجتمع صنعتي سيمان آبيك تحقيقات با بهره گيري از روشهاي متنوع از قبيل : مشاهده ، مصاحبه و كتابخانه انجام گرفت كه كمك شاياني به ما نمود در جهت شناخت عمليات خريد و تداركات توسط مسئولين و كارپردازان كه تلاش دارند خريدها به موقع و مناسب باشند و در حقيقت مي كوشند 
فهرست مطالب 
 عنوان
صفحه
پيشگفتار ب
فهرست مطالب د
فهرست اشكال ح
فهرست ضمائم 
چكيده ط
ي
فصل اول - كليات 1
مقدمه 2
تعريف موضوع تحقيق 3
اهميت و ارزش تحقيق 4
اهداف تحقيق 5
كاربرد نتايج تحقيق 6
سوالات اساسي تحقيق 7
روش تحقيق 8
تعريف واژه ها 8
خلاصه 10
مباحث فصول بعدي 10
فصل دوم - ادبيات موضوع 11
مقدمه 12
بخش يك - مباحث نظري 13
سيستم 13
خريد 14
اهداف بخش خريد 14
اصول و موازين پنجگانه خريد 15
وظايف و مسئوليت هاي بخش خريد 16
ارتباط بخش خريد با بخشهاي ديگر 17
فرآيند يا مراحل خريد خارجي 18
انبار 19
عنوان صفحه
انواع انبارها 19
جايگاه انبار 20
اهداف و وظايف انبارها 20
انواع موجوديهاي انبارها 20
انبارداري 21
سيستم انبارداري و مزيتهاي آن 21
وظايف انباردار 22
انتظارات مديريت از سيستم كنترل انبارها 23
نكات مهم براي اداره بهينه انبارها 24
مناسبترين «تعداد اقتصادي» انبارها 24
طراحي و برنامه ريزي تامين كالا 25
كدينگ 25
كدگذاري 25
فوايد كد گذاري 26
انواع روشهاي كدگذاري 26
موجودي كالا 27
اهميت موجوديها 27
دلايل نگهداري موجودي كالا 28
هزينه مربوط به موجوديها 28
مواضع مختلف بخشها و گروههاي درون سازمان نسبت به حجم موجوديها 31
كنترل موجودي 31
مشكلات عدم تعادل موجودي 32
مهمترين شيوه هاي محاسبه قيمت تمام شده موجودي كالا در انبار 32
سيستم هاي سفارش كالا در سازمان 33
بخش دو - پيشينه تحقيق 35
بخش سه - مشخصات مجتمع صنعتي سيمان آبيك 38
مروري مختصر بر خط توليد مجتمع صنعتي سيمان آبيك 41
عنوان صفحه
طرح طبقه بندي مشاغل كارخانه 44
شرح وظايف 45
خلاصه 55
فصل سوم - روش تحقيق 56
مقدمه 57
كتابخانه 60
مشاهده 60
مصاحبه 62
خلاصه 63
فصل چهارم - تجزيه و تحليل اطلاعات 64
مقدمه 65
طراحي انبارها 67
انواع انبارها در كارخانه سيمان آبيك 69
مشكلات و خسارت ناشي از طراحي غيراصولي انبارها 71
حفاظت و ايمني انبارها 72
عمليات مربوط به خريد در انبارها 80
انواع خريد 80
انواع شيوه ها در خريدهاي داخلي 80
عمليات خريد در تداركات 89
تنظيم گزارش خريد 95
خريدهاي خارجي 96
نحوه خريد مواد اوليه توسط مجتمع صنعتي سيمان آبيك 100
خريدهاي خودسرانه برخي از مسئولين و واحدها 102
خريدهائي‌ كه كالاي آنها فاسد شدني است 103
خريدهاي غير ضروري و بيش از حد 103
كنترل كيفيت 104
استاندارد كردن قطعات 105
عنوان صفحه
قبض انبار 106
سيستم كدينگ اجناس 110
مشكلات ناشي از عدم كدينگ 112
مزاياي كدينگ اجناس 113
شرح كدينگ اجناس 115
عدم وجود واحدي براي پياده كردن سيستم كدينگ بطور ثابت 121
مختصري درباره سيستم اطلاعات مديريت 122
عمليات نگهداري و سرويس دهي انبار 123
عمليات نگهداري در بخش اداري 123
عمليات نگهداري مربوط به داخل انبار 130
كنترل موجودي انبار 132
انواع روشهاي كنترل موجودي 133
محاسبه قيمت تمام شده موجودي كالا در انبار 136
عدم هماهنگي انبار با واحدهاي توليدي 138
خلاصه 139
فصل پنجم - نتيجه گيري و پيشنهادات 141
مقدمه
نتيجه گيري
 پيشنهادات 142
142
146
منابع و مآخذ
ضمائم
 
تعداد 146 صفحه کاملا مرتب شده 

پرداخت و دانلود

فایل مورد نظر را به محض پرداخت همین حالا می توانید دانلود کنید ، پرداخت اینترنتی توسط تمام کارت های بانکی عضو شبکه شتاب امکان پذیر است.
درگاه بانک

بانک ملت
مبلغ قابل پرداخت 4,300 تومان

تمامی کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
پس از پرداخت و تکمیل مراحل خرید لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد.
برای پرداخت نیاز به شماره کارت بانک (شماره ی 16 رقمی روی کارت)، رمز دوم، کد cvv2 و تاریخ انقضا دارید که همه آنها به جز رمز دوم، روی کارت شما حک شده است. رمز دوم کارت خود را می توانید از شعبه یا دستگاه خودپرداز بانک صادرکننده کارت خود دریافت کنید.

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

تمامی حقوق معنوی برای سایت محفوظ می باشد.
تماس باما
خروجی اخرین مطالب