دانلود پایان نامه بررسي تاثير شيوه‌هاي فرزند پروري بر رشد اجتماعي كودكان

چكيده :
در پژوهش‌ حاضر به بررسي تاثير شيوه‌هاي فرزند پروري بر رشد اجتماعي كودكان (    )پرداخته شده است . در پژوهش تعداد 60 نفر به عنوان گروه نمونه به شكل انتخاب در دسترس دبستان كيمياي سعادت منطقه 3 تهران انتخاب شده است.
 براي سنجش روش فرزند پروري از آزمون بامريند و براي سنجش رشد اجتماعي كودكان از آزمون وايلند استفاده گرديده است و بدين منظور هر دو آزمون توسط والدين پاسخ داده شده است و داده هاي آماري بدست آمده توسط روش‌هاي آماري توصيفي و استنباطي محاسبه گرديده است .
 نتايج پژوهش حاكي از آن است كه در بين سه سبك فرزند پروري ( مستبدانه ، سهل گيرانه ، آزاد منشانه ) فقط بين سبك فرزند پروري آزاد منشانه با رشد اجتماعي ارتباط معناداري وجود دارد . به اين معنا كه انتخاب سبك فرزند پروري آزاد منشانه از سوي والدين به افزايش رشد اجتماعي كودكان منجر مي شود .


مقدمه :
 خانواده پايه و اساس اجتماع وسلول سازنده‌ي زندگي و حيات بشري است و در وسيع‌ترين مفهوم كلمه ، خاستگاه اصلي اعضاي خويش و پناهگاه آن است . پناهگاهي كه نخستين تجربه‌ي انسان براي « اجتماعي زيستن » در آن صورت مي گيرد . از خانواده است كه فرد بر مي‌خيزد و به خانواده است كه فرد روي مي آورد ، تا در آنجا با گروهي كه با يكديگر پيوندي نزديك و صميمي دارد آرام گيرد .
 خانواده از مهم‌ترين و كهن‌ترين واحدهاي اجتماعي است كه بر نهادي به نام ازدواج بنا نهاده شده است . ( جامعه شناسي مفاهيم كليدي ، قنادان ، مطيع ، 1383)
شيوه‌هاي تربيتي ،كنترل و اداره‌ي كودكان توسط والدين ، بدون شك يكي از مهمترين عوامل به وجود آمدن مشكلات رفتاري كودكان است . اغلب والدين اطلاعات و آشنايي كافي در زمينه‌ي شيوه‌ي برخورد و تربيت فرزندان خود را ندارند و اين امر هم به علت فقر فرهنگي و تربيتي والدين ، سرپرستي ناقص يكي از والدين ، نابساماني‌هاي خانوادگي يا دعوا و جدايي والدين است .
فهرست مطالب
عنوان     صفحه
چكيده     
فصل اول : كليات پژوهش     
مقدمه     
طرح مسئله     
ضرورت و اهميت پژوهش     
 اهداف پژوهش     
 پرسش‌هاي پژوهش     
فرضيه هاي پژوهش     
متغيرهاي پژوهش     
تعاريف پژوهش     
فصل دوم     
مقدمه     
الف ) رشد اجتماعي     
رشد اجتماعي در دوران هاي مختلف     
رشد اجتماعي در دوره‌ي پيش دبستاني     
رشد اجتماعي در دبستان     
رشد اجتماعي در نوجواني     
اهداف رشد اجتماعي     
نظريه يادگيري اجتماعي بندورا     
مطالعات عروسك بلوبد     
تاريخچه‌ي فرزند پروري     
 شيوه‌ي فرزند پروري ازنظر باوم مريند     
شيوه مقتدرانه     
 شيوه سهل انگاري     
شيوه خودكامه     
الگوي جديد فرزند پروري بام مريند     
نظريه‌هاي مربوط به شيوه‌ي فرزند پروري     
 پژوهش‌هاي انجام شده در خارج و داخل كشور     
فصل سوم     
مقدمه     
 جامعه آماري پژوهش     
نمونه و روش نمونه‌گيري     
ابزار پژوهش     
الف) مقياس شيوه‌هاي فرزند پروري     
روايي     
پايايي     
تهيه نسخه فارسي     
نمره گذاري     
مقياس رشد اجتماعي و ايلند     
پايايي     
اعتبار     
روش جمع آوري داده‌ها     
روش آماري     
فرمول ضريب هم بستگي پيرسون     
تحليل داده‌ها     
فصل چهارم     
 مقدمه     
بخش اول : توصيف نمرات به دست آمده از آزمون‌هاي رشد اجتماعي
وايلند و روش فرزند پروري باوم مريند     
1- نتايج بدست آمده از روش فرزند پروري     
2- داده هاي آماري مربوط به آزمون رشد اجتماعي وايلند     
3- داده‌هاي آماري مربوط به آزمون فرزند پروري سهل گيرانه     
4- داده‌هاي آماري مربوط به آزمون فرزند پروري مستبدانه     
5-داده‌هاي آماري مربوط به آزمون فرزند پروري آزاد منشانه     
 بخش دوم : بررسي فرضيه‌هاي پژوهش     
1- بررسي فرضيه اول پژوهش     
2- بررسي فرضيه دوم پژوهش     
3- بررسي فرضيه سوم پژوهش     
فصل پنجم :    
بحث و نتيجه گيري     
محدوديت‌هاي پژوهش     
پيشنهادها     
فصل ششم     
خلاصه پژوهش     
 فهرست منابع     

تعداد صفحات 89


پرداخت و دانلود

فایل مورد نظر را به محض پرداخت همین حالا می توانید دانلود کنید ، پرداخت اینترنتی توسط تمام کارت های بانکی عضو شبکه شتاب امکان پذیر است.
درگاه بانک

بانک ملت
مبلغ قابل پرداخت 3,200 تومان

تمامی کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
پس از پرداخت و تکمیل مراحل خرید لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد.
برای پرداخت نیاز به شماره کارت بانک (شماره ی 16 رقمی روی کارت)، رمز دوم، کد cvv2 و تاریخ انقضا دارید که همه آنها به جز رمز دوم، روی کارت شما حک شده است. رمز دوم کارت خود را می توانید از شعبه یا دستگاه خودپرداز بانک صادرکننده کارت خود دریافت کنید.

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

نام فایلحجم فایل
-تاثير-شيوه‌هاي-فرزند-پروري-بر-رشد-اجتماعي-كودكان-88-ص.doc420.5k
تمامی حقوق معنوی برای سایت محفوظ می باشد.
تماس باما
خروجی اخرین مطالب