دانلود پایان نامه بررسي رابطه بين پرخاشگري والدين وافسردگي كودكان قطع پنجم ابتدايي شهرستان ابهر

چكيده:
هدف از تحقيق حاضر بررسي رابطه بين پرخاشگري و افسردگي در بين دانش آموزان مقطع پنجم ابتدايي شهرستان ابهر كه فرضيه عنوان شده عبارتند از اينكه بين پرخاشگري و افسردگي رابطه معني داري وجود دارد كه جامعه مورد مطالعه   دانش آموزان مقطع پنجم ابتدايي شهرستان ابهر است كه از بين 1350 نفر، 70نفر بصورت روش نمونه گيري طبقه اي و به عنوان حجم نمونه انتخاب گرديده كه پرسشنامه هاي افسرگي و پرخاشگري بر روي آنها اجرا گرديده است كه بعد از اجراي پرسشنامه در بين آزمودنيها و بدست آوردن نمرات خام از طريق روش آماري ضريب هم بستگي آمار را بدست آورده كه نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه بين افسردگي و پرخاشگري رابطه معني داري وجود دارد و سطح معني داري آن برابر      05/0p> است.

مقدمه :
پرخاشگري يكي از پديده هاي مهم رواني ـاجتماعي است كه قسمت اعظم تاريخ مدون انسان پيرامون آن رقم خورده است. برخي سپيده دم تاريخ را با بيان قتل هابيل بدست قابيل آلوده به پرخاشگري و خشونت مي دانند. كوالسكي بر اساس پژوهشهاي انجام شده خود مي نويسد: از 5600 سال پيش تا امروز بشر فقط 292 سال در صلح و صفا گذارنيده و بقيه را در جنگ و ستيز بوده است اگر تاريخ انسان را ورق بزنيم پر از خونخواري و قتل و غارت و كشتار و بزرگترين افتخار قهرمانان تاريخ اين بوده است كه توده هاي گسترده تري از انسانها را كشته يا به كشتن داده اند. از آن سردار رومي مي توان نام برد كه چهل هزار غلام را در روم به صليب كشيده است
فهرست
عنوان                                                                                    صحفه
چكيده                                           7
فصل اول: كليات تحقيق                              8
مقدمه                                          9
بيان مسئله                                     10
اهميت و ضرورت تحقيق                             11
فصل دوم: پيشينه و ادبيات تحقيق                         13
پرخاشگري                                     14
انواع پرخاشگري                                 18
علل وانگيزه هاي پرخاشگري                            22
كروموزمهاي جنسي و پرخاشگري                      25
نظريه يادگيري اجتماعي                           30
پرخاشگري چگونه يادگرفته مي شود                       35
كنترل پرخاشگري                               41
اختلال دوقطبي                                     47
ديس وتايمي و سيكلوتايمي                                       51
سيكوتيك در برابر نوروتيك                                53
افسردگي قطبي                                   65
نظريه هاي مربوط به افسردگي                            67
نقش وراثت در اختلالات دو قطبي                           72
الگتروشوك درماني                                   76
نظريه هاي روان يويايي                                     81
نظريه يادگيري                                  86
نظريه شناختي                                      93
بي پناهي آموخته شده اوليه                              97
فصل سوم: روش تحقيق                            100
جامعه آماري                                    101
روش آماري مربوط به فرضيه ها                              103
فصل چهارم: يافته ها وتجزيه وتحليل داده ها                   105
فصل پنجم: بحث نتيجه گيري                           113
پيشنهادات                                  116
محدوديت                                  117
منابع وماخذ                                 118

تعداد صفحات 113


پرداخت و دانلود

فایل مورد نظر را به محض پرداخت همین حالا می توانید دانلود کنید ، پرداخت اینترنتی توسط تمام کارت های بانکی عضو شبکه شتاب امکان پذیر است.
درگاه بانک

بانک ملت
مبلغ قابل پرداخت 2,800 تومان

تمامی کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
پس از پرداخت و تکمیل مراحل خرید لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد.
برای پرداخت نیاز به شماره کارت بانک (شماره ی 16 رقمی روی کارت)، رمز دوم، کد cvv2 و تاریخ انقضا دارید که همه آنها به جز رمز دوم، روی کارت شما حک شده است. رمز دوم کارت خود را می توانید از شعبه یا دستگاه خودپرداز بانک صادرکننده کارت خود دریافت کنید.

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

نام فایلحجم فایل
-رابطه-بين-پرخاشگري-والدين-وافسردگي-كودكان-قطع-پنجم-ابتدايي-شهرستان-ابهر-120-ص.doc501k
تمامی حقوق معنوی برای سایت محفوظ می باشد.
تماس باما
خروجی اخرین مطالب