دانلود پروژه كنترل موجودي انبار شركت گروه ماشين هاي اداري

مقدمه
محققين و علماي علم مديريت ، مديريت را علم وهنر اداره كردن و سرپرستي نمودن گروهي از افراد در جهت نيل به اهدافي خاص تعريف نموده اند و يا عده اي ديگر آنرا بنابر وظايف مدير، علم وهنر برنامه ريزي ، سازماندهي ، هدايت و انگيزش ، هماهنگي و كنترل فعاليت هاي سازمان مطابق با اهداف و برنامه هاي از قبل تعيين شده دانسته اند و سايمن مديريت را تصميم گيري مي داند و آن نيز انتخاب يك بديل يا گزينه و راه حل ميان راه حل ها يا راهكارهاي متعدد است بنحوي كه اثربخشي و كارايي سازمان توأمان فراهم آيد 

فهرست مطالب
عنوان      
مقدمه 1
تاريخچه شركت گروه ماشين هاي اداري (ماديران) 5
فصل اول : نظام مديريت انبارها (اصول انبارداري 
تعريف انبار 11
جايگاه انبار 11
اهداف و وظايف انبارها 12
انواع انبار از نظر فرم ساختماني 13
انواع موجودي هاي انبارها 13
انتظارات مدير يك مؤسسه از سيستم كنترل انبارها 14
تعريف طبقه بندي كالاها 15
نكات مهم در طبقه بندي كالاها 15
عوامل مؤثر در انتخاب سيستم وشيوة طبقه بندي 16
انواع طبقه بندي كالاها 16
كدگذاري كالاها 16
انواع روش هاي كدگذاري 16
عنوان      
فصل دوم : نظام سيستم اطلاعاتي انبار 
تعريف سيستم هاي اطلاعاتي انبار و نتايج اجراي آن 20
متداولترين فرم هاي مورد استفاده در سيستم اطلاعاتي انبار 23
بخش هاي درگير در سيستم اطلاعاتي انبارها 30
اهم مراحل سيستم تداركات مواد و غيره 32
سيستم اطلاعاتي انبارها و نقش كامپيوتر در آن 34
مراحل ايجاد سيستم كامپيوتري 35
فصل سوم : برنامه ريزي و كنترل موجودي ها 
فعاليت هاي مربوط به موجودي 40
تعريف موجودي 41
اهميت موجودب ها 41
علت نگهداري موجودي ها 42
مواضع مختلف بخش ها وگروههاي درون سازمان نسبت به حجم موجودي ها 42
هزينه هاي نگهداري و انبار كردن موجودي ها 43
مدل هاي كنترل موجودي 45
انواع مدل هاي كنترل موجودي 45
عنوان      
زمان انتظار Lead time 46
ذخيره ايمني يا حداقل موجودي Safety Stock 46
حداكثر موجودي 47
نقطة سفارش 47
آناليز A.B.C 48
نمونه اي از آناليز A.B.C 49
كنترل موجودي به روش E.O.Q 51
اطلاعات موردنياز براي محاسبه E.O.Q 51
نمونه اي از محاسبه E.O.Q 55
فصل چهارم : تأثير مستقيم كنترل موجودي 
-تأثير كنترل موجودي كالا بر سودآوري شركت ها 85
-آيا انبار كالاي شما تحت كنترل است ؟ 85
-صورت هاي مواد 86
-سياست هاي دريافت 87
-وضعيت ATP (مقدار موجودي در دسترس قابل تعهد) 87
-تغييرات مهندسي 88
عنوان      
-گزارش ضايعات 89
-زمان دريافت كالا 90
-سيستم مكان ياب انبار 91
-موجودي كالا يا دارايي 92
-گردش موجودي كالا 94
-طراحي يا بهبود فرايند 95
فصل پنجم : فرم ها و ضمائم 97
منابع و مآخذ 
 
 
تعداد 100 صفحه کاملا مرتب شده 

پرداخت و دانلود

فایل مورد نظر را به محض پرداخت همین حالا می توانید دانلود کنید ، پرداخت اینترنتی توسط تمام کارت های بانکی عضو شبکه شتاب امکان پذیر است.
درگاه بانک

بانک ملت
مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان

تمامی کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
پس از پرداخت و تکمیل مراحل خرید لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد.
برای پرداخت نیاز به شماره کارت بانک (شماره ی 16 رقمی روی کارت)، رمز دوم، کد cvv2 و تاریخ انقضا دارید که همه آنها به جز رمز دوم، روی کارت شما حک شده است. رمز دوم کارت خود را می توانید از شعبه یا دستگاه خودپرداز بانک صادرکننده کارت خود دریافت کنید.

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

نام فایلحجم فایل
-موجودي-انبار-شركت-گروه-ماشين-هاي-اداري-(ماديران)-.doc844.5k
.doc40.5k
تمامی حقوق معنوی برای سایت محفوظ می باشد.
تماس باما
خروجی اخرین مطالب