یک فایل،بانک مقالات ترجمه شده

یک فایل،بانک مقالات ترجمه شده

دانلود مقالات لاتین با ترجمه

نوکاردیوسیس: یک نمونه و مروری خرد بر ویژگی های بالینی و میکروبیولوژیکی

نوکاردیوسیس: یک نمونه و مروری خرد بر ویژگی های بالینی و میکروبیولوژیکی چکیده آسیبها و امراض ایجاد شده توسط نمونه های نوکاردیا ناشناخته هستند و دامنه وسیعی از علائم بالینی را در بیماران بدون سیستم ایمنی و یا دارای سیستم ایمنی دار اختلال از خود نشان می دهند. تشخیص نوکاردیوسیس به سادگی همراه با ...
قیمت: 7,000 - 6,650 تومان

نقش مستقل ارگانيسم هاي زيرزميني و تنوع رقم هاي زراعي در اجتماعات لگوم- grass

نقش مستقل ارگانيسم هاي زيرزميني و تنوع رقم هاي زراعي در اجتماعات لگوم- grass   چكيده نشان داده شده است كه تنوع گياهي و گروه هاي مختلف ارگانيسم هاي زير زميني بر خصوصيات اجتماعات گياهي و ارگانيسم هاي در ارتباط با آنها در سطح زمين تاثيرگذار هستند؛ با اين حال، دانش كمي درباره ي برهم كنش ها و ...
قیمت: 7,000 - 6,650 تومان

نقش سیتوکینین و اکسین در شکل دهی معماری ریشه:تنظیم تفکیک آوندی، آغاز ریشۀ جانبی،چیرگی رأسی ریشه و جاذبه گرایی ریشه

  نقش سیتوکینین و اکسین در شکل دهی معماری ریشه:تنظیم تفکیک آوندی، آغاز ریشۀ جانبی،چیرگی رأسی ریشه و جاذبه گرایی ریشه   زمینه و اهداف نمو ومعماری ریشه های گیاه توسط فیتوکروم ها تنظم می شوند.سیتوکینن(CK) که در کلاهک ریشه سنتز میشود،باعث پیشبرد سیتوکینسیس،حساسیت تبادل آوندی، تفکیک آوندی و ...
قیمت: 7,500 - 7,125 تومان

مقایسه ی ایمنی سنجی جریان جانبی (LIFA) برای تشخیص عفونت Helicobacter Pylori :

مقایسه ی ایمنی سنجی جریان جانبی (LIFA) برای تشخیص عفونت Helicobacter Pylori : چکیده: عفونت Helicobacter Pylori متداولترین عفونت انسانی است که تقریباً 55% جعیت دنیا را آلوده می کند. تشخیص این عفونت اساساً از طریق آندوسکوپی صورت می گیرد که بیوپسی (نمونه برداری) معده انجام می شود تا وجود H. Pylori ...
قیمت: 7,500 - 7,125 تومان

مطالعۀ کنترل شدۀ دابل بلایند یک کرم بی رنگ کنندۀ غیرهیدروکینن در درمان ملاسما

مطالعۀ کنترل شدۀ دابل بلایند یک کرم بی رنگ کنندۀ غیرهیدروکینن در درمان ملاسما     Background ملاسما نوعی ملانوز شدید اکتسابی است که غالبا بر روی صورت زنان اثر می گذارد و درمان آن با عوامل کاهندۀ پیگمنت غالبا به سختی انجام میشود.   هدف مطالعه: ارزیابی اثربخشی کرم بدون هیدروکینن ...
قیمت: 6,500 - 6,175 تومان

مروري بر اثرات ارگانيسم هاي خاكزي بر مسيرهاي هدايت هورمون

مروري بر اثرات ارگانيسم هاي خاكزي بر مسيرهاي هدايت هورمون چكيده گياهان با جمع كثيري از ارگانيسم هاي خاكزي در تعامل هستند. اين تعاملات براي مدت مديدي زمينه ي پژوهش هاي بوم شناسان خاك را فراهم مي كردند و روابط غذايي و نيز تغييرات فيزيكوشيميايي ماتريكس خاك عموما به عنوان مكانيسم هاي زيربنايي تعاملات ...
قیمت: 8,500 - 8,075 تومان

مدل شبيه سازي فضايي متكي (مكاني) بر عامل، براي ناقل تب دنگي "Aedes aegypti" بمنظور بررسي پويايي جمعيت آن در مناطق شهري

مدل شبيه سازي فضايي متكي (مكاني) بر عامل، براي ناقل تب دنگي "Aedes aegypti" بمنظور بررسي پويايي جمعيت آن در مناطق شهري چكيده MOMA (مدل پشة ايدس Model of Mosquito Aedes) نوعي مدل شبيه سازي پشة مادة "Aedes aegypti" (ايدس ايجپتي)، وكتور تب دنگي، بر پاية عامل فضا است. هدف اين مدل، توليد داده هاي ...
قیمت: 8,000 - 7,600 تومان

محتویان فنولی، فعالیت آنتی اکسیدانی و آنتی میکروبی عصاره های Papaver rhoeas L.

محتویان فنولی، فعالیت آنتی اکسیدانی و آنتی میکروبی عصاره های Papaver rhoeas L. جنوب شرقی صربستان   کل محتویات فنولی و فلاونوئید عصاره های مختلف Papaver rhoeas L. بررسی و آزمایش شد. محتوی بالای کل ترکیبات فنولی (9.73 - 19.91 mg GAE/g گلبرگ های تازه) و کل فلاونوئیدها (7.904 - 11.45 mg QE/g ...
قیمت: 6,500 - 5,980 تومان

متابولیسم و وضعیت سینتیک نیکوتین

متابولیسم و وضعیت سینتیک نیکوتین چکیده: نیکوتین به عنوان مادّه اعتیادآور در تنباکو، درمان دارویی برای ترک سیگار و یک داروی بالقوه برای بیماریهای متعدد و نیز نوعی کاوش دارویی مفید برای سیتوکروم فنوتیپی P450 2A6 (CYP2A6) اهمیت بسیاری دارد. در اینجا به مرور دانش موجود در مورد متابولیسم و وضعیت ...
قیمت: 8,500 - 8,075 تومان

متابولیسم استریوسلکتیو N – دمتیلاسیون متادون توسط سیتوکروم P4502b6 و 2C19

متابولیسم استریوسلکتیو N – دمتیلاسیون متادون توسط سیتوکروم P4502b6 و 2C19 چکیده : متادون به لحاظ بالینی برای آگونیست اپیوئیدی بکار می رود که بصورت اکسیداتیو توسط ایزوفروم های سیتوکروم P450 (CYP) برای یک متابولیت ثابت EDDP بکار می رود. متادون یک داروی کایرال با تزریق راسمیک و ترکیبی از ...
قیمت: 6,500 - 6,175 تومان