یک فایل،بانک مقالات ترجمه شده

یک فایل،بانک مقالات ترجمه شده

دانلود مقالات لاتین با ترجمه

یک معیار اصلاح شده برای روانگرایی آنی ماسه بستر دریا در اثر تحریک موج

یک معیار اصلاح شده برای روانگرایی آنی ماسه بستر دریا در اثر تحریک موج چکیده ارزیابی روانگرایی خاک در اثر تحریک موج یک نقش کلیدی در طراحی ژئوتکنیکی برای پی های فراساحلی ایفا می کند. نواقص اساسی معیارهای روانگرایی آنی موجود، به وسیله تحلیل های مکانیزم و مشاهدات میدانی جدید شناسایی و شفاف سازی شده ...
قیمت: 7,500 - 7,125 تومان

یک روش دقیق، سریع و ساده برای تعیین حد خمیری و تغییرات استحکام در تمامی انواع رس و خاک: آزمایش خمش فتیله

یک روش دقیق، سریع و ساده برای تعیین حد خمیری و تغییرات استحکام در تمامی انواع رس و خاک: آزمایش خمش فتیله چکیده روش استاندارد غلتاندن فتیله برای تعیین حد خمیری خاک، PL، چون به میزان زیادی نیازمند قضاوت قابل توجه از سوی کاربری است که آزمایش را انجام می دهد، مورد انتقاد قرار گرفته است. در مطالعات ...
قیمت: 8,500 - 8,075 تومان

یک روش انطباقی اجزای محدود/بدون مش ترکیبی بر اساس توابع شکل با حداکثر آنتروپی موضعی برای مسائل خطی و غیرخطی

یک روش انطباقی اجزای محدود/بدون مش ترکیبی بر اساس توابع شکل با حداکثر آنتروپی موضعی برای مسائل خطی و غیرخطی چکیده در این مقاله یک روش ترکیبی انطباقی خودکار برای روش اجزای محدود (FEM) و روش بدون المان گالرکین (EFGM) برای مسائل الاستیسیته خطی و مسائل با هندسه و مصالح غیرخطی پیشنهاد شده است. در این ...
قیمت: 9,500 - 9,025 تومان

ویژگی های بتن تولید شده از ذرات هم اندازه و غیر هم اندازه ای که از ضایعات تایر های لاستیکی به دست آمده اند

ویژگی های بتن تولید شده از ذرات هم اندازه و غیر هم اندازه ای که از ضایعات تایر های لاستیکی به دست آمده اند چکیده در مورد کاربردهای نوین ذرات لاستیکی در ساخت بتن، تحقیقات خوبی انجام گرفته است. اما با این حال، اطلاعات ما در مورد اندازه ی این ذرات لاستیکی یا توزیع اندازه ی آنها در بتن، که بر ویژگی ...
قیمت: 9,500 - 9,025 تومان

وضعیت چارچوب های بتنی مجهز به دیواره هایی با ورقه های فولادی برشی در زمین لرزه

وضعیت چارچوب های بتنی مجهز به دیواره هایی با ورقه های فولادی برشی در زمین لرزه چکیده در سال های اخیر دیواره های برشی ورقه های فولادی به عنوان سیستم مقاوم در برابر بار جانبی در طراحی ساختمان های مرتفع و تقویت آنها کاربرد بسیاری یافته است. برخورداری از هزینه های ساخت پائین، و پتانسیل جذب انرژی ...
قیمت: 8,500 - 8,075 تومان

وسایل تجاری برقی: نگرش های عملی و مسیر های تحقیقاتی آینده

وسایل تجاری برقی: نگرش های عملی و مسیر های تحقیقاتی آینده چکیده وجود سیستم حمل و نقل و باربری "پاک"، دوست دار محیط زیست، ماندگار و کارامد نیاز به بررسی چالش های متعدد جهت کاهش عوامل منفی خارجی دارد. در چند سال اخیر تلاش های انجام شده برای پیش رفت فن آوری و نوآوری در حمل و نقل بیش تر شده و ناوگان ...
قیمت: 8,500 - 8,075 تومان

نیازمندی ها برای همبستگی ویژه خاک بین سرعت موج برشی و مقاومت روانگرایی در ماسه ها

نیازمندی ها برای همبستگی ویژه خاک بین سرعت موج برشی و مقاومت روانگرایی در ماسه ها چکیده کاربرد روش ساده شده برای ارزیابی پتانسیل روانگرایی براساس اندازه گیری سرعت موج برشی اساسا بدلیل مزایای آن به خصوص برای ناحیه بندی پتانسیل روانگرایی، افزایش یافته است. در روش ساده شده، نموداری برای ربط نسبت ...
قیمت: 9,000 - 8,550 تومان

نقش تیزگوشه بودن ذره در رفتار مکانیکی مخلوط های درشت دانه

نقش تیزگوشه بودن ذره در رفتار مکانیکی مخلوط های درشت دانه چکیده: شکل ذره بر رفتار مکانیکی خاک ها شامل وزن مخصوص متراکم، سختی، تغییر حجم در طول برش و مقاومت اثر می گذارد. آزمایش های آزمایشگاهی انجام شده به منظور مطالعه پاسخ مکانیکی مخلوط های ماسه ای ساخته شده از دانه های گرد و تیزگوشه نشان دهنده ...
قیمت: 7,000 - 6,650 تومان

مهندسی تحت شرایط FIDIC قرارداد ساخت و ساز

مهندسی تحت شرایط FIDIC قرارداد ساخت و ساز خلاصه : FIDIC سالهاست که فرم های استاندارد تولیدی برای قراردادهای پروژه های رویه بین المللی دارد. منبع انتقاد همیشگی از کتابچه قرمز ، نقش دوگانه سنتی مهندس به عنوان عامل کارفرما و شخص ثالث مستقل بود که می بایست انصاف را میان کارفرما و پیمانکار رعایت کند. ...
قیمت: 8,500 - 8,075 تومان

مکان‌های سد در سنگ‌های قابل تجزیه: مدلی از افزایش نشت بوسیله‌ی گسترش تجزیه‌پذیری شکستگی‌های زیر یک سد

مکان‌های سد در سنگ‌های قابل تجزیه: مدلی از افزایش نشت بوسیله‌ی گسترش تجزیه‌پذیری شکستگی‌های زیر یک سد چکیده: جریان آب میان شکاف‌ها و شکستگی‌های باریک، برای مثال سنگ آهک و گچ، این‌ها را بوسیله‌ی تجزیه‌ی شیمیایی گسترش می‌دهد. این فرایند، به ...
قیمت: 9,500 - 9,025 تومان